Bilder

» Bilder

Oświęcim  – og produksjonshall med kran
Małopolskie fylke
Hall med stålkonstruksjon strukturelt tilspasset for montering av kran

Teknisk info om hallen:

 • lengde: 80,00m
 • bredde: 25,07m
 • mønehøyde: 13,93m
 • fri høyde: 11,56m
 • høyde til kroken: 10m
 • løftekapasitet på kran: Q=20t
 • spennvidde mellom akser: 23,3m

Stålhall med reisverk. Tekking av vegger og tak i form av en lett kledning av sandwich-paneler med kjerne av polyuretanskum med tykkelse på 10cm. Industrigulv med armering og overflate herding. I den fremre delen av hallen finnes det to inngangsporter (seksjonsporter). Den fremre delen av anlegget er bygd med et 1-etasjes personalbygg utført i en tradisjonell murstein teknologi. Kranbjelker er prosjekterte og utførte iinnen den innovative teknologien til Kospekt firmaet som muliggjør en betydelig reduksjon av deres vekt, og, som et resultat, også kostnader.

Jaworzno – En lett lager- og produksjonshall
Śląskie fylke
Teknisk info om hallen:

 • Aksel bredde 20m
 • aksellengde 48m
 • fri høyde 6m (til høyde av nedre fag verk)

Kledning av sandwich-paneler med kjerne av polyuretanskum med tykkelse på 10cm. En meget karakteristisk trekk ved denne hallen er en svært lang remse med takvinduer langs møn ås som nesten perfekt belyser hvert hjørne av hallen. Denne hallen er basert på LIGHT 20m systemet som omfatter konstruksjoner av lette og billige stålhaller der forhold mellom pris på hallen og bruksareal må være så lavt som mulig [PLN/m2 av bruksareal]. Dette anlegg er vår modell «tusen meters hall» (hall med bruksareal på 1000m2) og dets viktigste formål er å lagre materialer for byggherren. Ved å bruke møne takvinduer samt dør og vinduer oppfyller den kravet på belysning som muliggjør kontinuerlig arbeid for mennesker. I side- og gavlveggen finnes det seksjonsporter som tillater fri bevegelse av kjøretøy.

Żory– lett lager- og produksjonshall med skjermtak
Żory, Śląskie fylke
Teknisk info om hallen:

 • Aksel bredde 20m
 • aksellengde av hallen 30m
 • aksellengde av skjermtak 12m
 • fri høyde 4,5m (til høyde av nedre fag verk)

Kledning av en trapesformet belagt plate T55. Anlegget er utstyrt med en seksjonsport. Dens hovedformål er garasje av kjøretøy og lagring av landbruksmaskiner samt lagring av materialer for landbruk. Dette anlegget er en perfekt kombinasjon av de letteste og billigste fagverksløsningene som sikrer full sikkerhet til et bygge anlegg (full snø- og vindlast). Hallen bruker typiske løsninger til LIGHT Konspekt systemet. Dette er en av de billigste konstruksjonssystemene tilgjengelig på markedet og samtidig sikrer full funksjonalitet av anlegget. Det er en løsning for de som søker størst mulig bruks areal med minimale investeringutgifter. Anlegget er basert på LIGHT 20m systemet av lette stålhaller.

MODLNICA I NÆRHETEN AV KRAKÓW– lager- og produksjonshall
Małopolskie fylke
Teknisk info om hallen:

 • Aksel bredde 24m
 • aksellengde 48
 • fri høyde 6m (til høyde av nedre fagverk)

Kledning av sandwich-paneler med kjerne av polyuretanskum med en tykkelse på 10cm. Hallen har 3 seksjonsporter (en i gavlveggen og to i frontveggen). I møneremsen finnes det et takvindu som perfekt belyser hallens område. I den bakre delen av anlegget er det et nytt kontor- og personalbygg i en tradisjonell murstein teknologi. Dette anlegget er prosjektert og utført etter de høyeste standardene når det gjelder både ytelse og visuelt inntrykk. Hovedfasaden til hallen er særledes presentert og den utgjør utsmykning for hele investeringen.

Imielin– Produksjonshall med kran
Śląskie fylke

Hall med stålkonstruksjon strukturelt tilspasset for montering av kran
Teknisk info om hallen:

 • aksellengde: 30m
 • akselbrede 24m
 • mønehøyde: 8,91m
 • fri høyde: 6,84m
 • høyde til kroken: 5m
 • løftekapasitet på kran: Q=2x2t (kran med to løftere)
 • spennvidde mellom akser: 22,5m

Stålhall med reisverk. Vegg- og taktekking i form av kledning med en trapesformet belagt plate. Industrigulv med armering og overflate herding. I begge vegger finnes det inngangsporter (seksjonsporter).
Hallen har uvanlige (for anlegg med kran) sideforhold som gjør at dens geometri likner på et kvadrat. Takket være fagverksløsninger kunne vi ha prosjektert og utført en lett konstruksjon som betraktelig reduserer investeringsutgifter.

Dąbrowa-Górnicza– Et lett skjermtak for lagring
Dąbrowa Górnicza, Śląskie fylke
Teknisk info om skjermtaket:

 • takbredde 33,43m
 • takbredde 20,6m
 • fri høyde 4,55m (til høyde av nedre fag verk)

Kledning av tak med en trapesformet belagt plate. Dette skjermtaket er et eksempel på et anlegg som er prosjektert og utført i henhold til kundens spesifikke behov med hensyn til geometri og funksjonalitet. Hovedfaktorer er redusering av antall stolper (det ble brukt seks stolper), noe som gir en høyde på minimum 4,5 m, sikring av en fri teknisk sirkulær kommunikasjon i det avgjørende området samt beskyttelse av nedre deler av stolper mot utilsiktet slag. Med hensyn til de ovennevnte kravene ble det utført asymmetriske gitterbjelker med spennvidde på 20m og 10m, samt armert betongkjerner med høyde på 1m utgjørende stolpebunnen.

Gliwice– Produksjons- og lagerhall med kran
Gliwice, Śląskie fylke
Teknisk info om hallen:

 • Aksel bredde: 16,15m
 • aksellengde: 42,7m
 • fri høyde: 6,5m (til høyde av nedre fagverk)
 • bredde mellom kranaksler: 15,2m
 • løftekapasitet på kran: Q=16t
 • høyde til kroken: h=4,73m

Moderne produksjons- og lagerhall er prosjektert og gjennomført i CRANE Konspekt teknologien – med hensyn til kravene for montering av kran. Hallen er et anlegg av høyeste kvalitet som oppfyller alle krav til byggherren. I hallen ble det brukt dobbeltgrene stålstolper, gitterbjelker, spesielt forsterkede stål kranbjelker, avstivende gitter takåser og solide «Z-profilerte» takåser. Det er forutsatt bruk av sandwich-paneler med kjerne av polyuretanskum og kjerne av mineralullkjerne (avhengig av veggen). Dette anlegget blir laget av stålprofiler beskyttet mot korrosjon gjennom galvanisering.

Katowice– – verkstedhall med kran
Śląskie fylke
Teknisk info om hallen:

 • Aksel bredde 13,2m
 • aksellengde 25m
 • fri høyde 6,4m (til høyde av nedre fagverk)
 • bredde mellom kranaksler 12m
 • løftekapasitet på kran Q=12,5t
 • høyde til kroken h=5m

En av de mindre prosjekterte og utførte hallene med kraner. Anlegget ble bygget og utstyrt med en kran med hensyn til behovene for spesialisert mekanisk verksted og bilservicesenter. En særlig utfordring for vårt designstudio var opprettelse av et teknisk prosjekt som tar hensyn til mulighet for store deformasjoner forårsaket av gruvedrift. Anlegget var utstyrt med seksjonsporter og vindusrammer. En av gavlveggene i hallen har kontor- og personalbygg av mur. Anlegget er bygget opp med lette sandwich-paneler med sølv farge.

Cieszyn – produksjonshall med personal- og kontorenhet
Cieszyn, Śląskie fylke
Teknisk info om hallen:

 • Aksel bredde 15m (for hallen og personalenheten)
 • hallens aksellengde 18m
 • lengde på personalenheten 7m
 • fri høyde 3m (til høyde av nedre fagverk)

Dette anlegget ble bygget som en lav produksjonshall for små elektroniske komponenter. Dets fri høyde (til høyde av nedre fagverk) er bare 3m og er mer enn tilstrekkelig for et problemfritt arbeid. Eksempel på dette viser at man kan bygge en helt brukbar produksjonshall som tilfredsstiller de strenge teknologiske kravene med lave kostnader. En av gavlveggene tilstøter kontor- og personalbygg av mur. Dets konstruksjon og farge er i samsvar med hus og geometri av hallen, noe som gjør hele anlegget til en homogen kropp.

Jaworzno II– produksjonshall med kran
Śląskie fylke
Teknisk info om hallen:

 • Aksel bredde 13,82m
 • aksellengde 27m
 • fri høyde 6,15m (til høyde av nedre fagverk)
 • løftekapasitet på kran Q=5t
 • høyde til kroken h=5m

Dette anlegget er et typisk eksempel på en liten produksjonshall utstyrt med løfteutstyr – en traverskran som tillater effektiv produksjon. Gjennomføring av hallen har tillatt en økning i produksjon og effektivitet av bedriften. KPRM Hallen er et anlegg som øker dens konkurranseevne. Investeringen i dette anlegget var et tiltak som indirekte påvirket en økning i bedriftens inntekter. Hallen er utstyrt med en kran med produksjonsintensitet av arbeid. Dens beliggenhet på konstruksjonen gir problemfri adgang for lastebiler for lossing av materialer og lasting av ferdige produkter. Hallen er bygget opp med sandwich-paneler med polyuretanskum kjerne med tykkelse på 10 cm, utstyrt med to inngangsporter og dører.

Libertów– – lager og produksjonshall med kran
Libertów, Małopolskie fylke
Teknisk info om hallen:

 • Aksel bredde med overbygg 25m (overbygg med bredde på 5,8m)
 • aksellengde 60m
 • fri høyde 6,7m (til høyde av nedre gitter)
 • løftekapasitet på kran Q=5t
 • spennvidde på kranen: 18m
 • høyde til kroken h=5,25m

Anlegget består av en ergonomisk hall med en kran og et skjermtak som tillater direkte lasting og lossing for lastebiler. Den hallen er et unikt og særegent anlegg. Det er en kombinasjon av bygning med tradisjonell murkonstruksjon (utvendige fasadevegger) og stålkonstruksjon (gjenværende konstruksjon av bygningen – inkludert bygging av undergrunn under kran). Anvendelse av denne løsningen muliggjør bruk av oppvarming med en lett-våt metode og gjennomføring av estetiske fasadepuss. En annen fordel er sikring av en bestemt mikroklima i hallen som er fordelaktig for visse produksjonsprosesser. I en gavl- og sidevegg finnes det inngangsporter og dører.