referencje_lewy_link_SV zapytanie_lewy_link_SV

Ståltakssystem

» Erbjudande » Ståltakssystem
roof

ROOF Konspekt © – Ståltakssystem avsedd för takläggning av murverk eller konstruktioner i armerad betong med stor spännvidd. Systemet använder takbalkar av stål. Vår systemlösning går ut på idén att investerare på egen hand anlägger murkonstruktionen som är lämplig för montering av takbalkar och efteråt levererar vi färdiga ståltak (och kan eventuellt montera det vid behov).

I ROOF Konspekt © system används lätta Z-sektion bindbjälkar eller träbindbjälkar vilka avsevärt minskar investeringskostnader. Andra fördelen med ROOF Konspekt är konstruktionens enkelhet – den krävs inte högkvalificerade arbetare utan man kan montera den själv.

ROOF Konspekt © kan användas också för taktäckning av befintliga byggnader (renoverade eller moderniserade), där lastbärande delar av taket ska bytas.

Våra tak av fackverkstakbalkar av stål lämpar sig som tak i industrianläggningar, allmännyttiga byggnader, jordbruksbyggnader med mera.

roof2roof3 roof4