Framgång på den norska narknaden!

» Nyheter » Framgång på den norska narknaden!

Med största nöje meddelar vi att vi har fått Sentral Godkjening inom kategorin projektering och utförande klass 2. Det är ett central godkännande av kvalifikationer och erfarenhet av byggföretag i Norge som beviljas av Direktoratet for Byggkvalitet.

Det är registret över företag som har en oklanderlig historia, kvalifikationer sam erfarenheter som berättigar att ta ansvar för byggprocesser på Norges område. Sentral Godkjenning har blivit en del i regeringskampanjen mot ekonomisk brottslighet.

För att få intyget Sentral Godkjenning beviljat bör företaget bevisa en oklanderlig bokföringshistoria, kvalitetsledningssystem, referensprojekt, bäst från Norge, samt personalens utbildning och erfarenheter (det gäller såväl civilingenjörerna som den utförande personalen) som är lämpliga för den kategori och klass som företaget ansöker om. Det är ett certifikat som intygar företagets hederlighet och anpassning till förhållanden som råder på den norska marknaden för den potentiella norska uppdragsgivaren.

Vi inbjuder till samarbete!

3 november 2017