referencje_lewy_link

zapytanie_lewy_link

Individuelle stålkonstruksjoner

» Tilbud » Individuelle stålkonstruksjoner
industrial1

INDUSTRIAL Konspekt © – et tilbud som omfatter skjermtak, teknologiplattformer, gangplanker og andre enheter prosjektert og utført på individuell måte i henhold til retningslinjer levert av byggherren. Den dominerende gruppen av konstruksjoner prosjektert og utført i denne teknologien er industrianlegg der teknologiske retningslinjer er mest avgjørende for utforming av konstruksjon. Resten av mottakerne utgjøres av enkeltpersoner som søker optimale løsninger på uvanlige konstruksjonsproblemer.

Vårt firma tilbyr prosjekter gjennomført på individuelle oppdrag, for eksempel plattformer, trapper og trafikkruter, akustiske skjermer og mange andre.

INDUSTRIAL Konspekt © tilbudet inneholder ikke modulære løsninger fordi hver av de prosjekterte og gjennomførte konstruksjoner er ulike. Likevel, basert på innovative løsninger utviklet av våre designere har vi skapt løsninger som omfatter en rekke konstruksjonsdetaljer som kan brukes i ulike typer anlegg.

INDUSTRIAL Konspekt © tilbudet omfatter en rekke konstruksjonsløsninger (dvs. en rekke lette bærebjelker og universelle koblinger) så vel som en rekke bruks- og ferdige-løsninger (dvs. anvendelse av Wema-gitter og korrosjonsbeskyttelse av konstruksjoner for industrielle miljøer – svært aggressive).

Innenfor INDUSTRIAL Konspekt © tilbyr vi også plateskjæring ved bruk av plasmabrenner.

OLYMPUS DIGITAL CAMERAKONICA MINOLTA DIGITAL CAMERAKONICA MINOLTA DIGITAL CAMERA