referencje_lewy_link

zapytanie_lewy_link

Ståltak

» Tilbud » Ståltak
roof

ROOF Konspekt © et system av ståltak som tillatter tekking med mur- eller armert betongkonstruksjon med stor spennvidde som benytter system av gitterbjelker av stål. Vårt system er basert på forutsetningen at byggherre selv er ansvarlig for utførelse av konstruksjonen i murverket eller armert betong der det etterpå skal monteres dragere. Etter dette trinnet leverer firmaet vårt og eventuelt monterer takets stålkonstruksjon.

ROOF Konspekt © systemet brukes de lette takåser av tynnvegget stålprofil eller tre, som i betydelig grad reduserer kostnadene. En annen sak er enkelheten av konstruksjon, slik at byggherren ikke trenger spesialister for montering da håndverkere stort sett kan utføre dette relativt enkelt.

ROOF Konspekt © systemet kan også brukes for taktekking av eksisterende anlegg der det er behov for å bytte bærende konstruksjonselementer i tak.

Våre tak som benytter stålgitterbjelker er konstruksjoner som er godt egnet til taktekking av industrielle produksjonsanlegg, boliger, landbruksanlegg og mange andre.

roof3roof4