Dokumentacja hali stalowej — jak przygotować się do budowy?

Odpowiednie podejście projektanta do projektowanej inwestycji ma kluczowy wpływ na późniejszy koszt budowy hali stalowej. Niezwykle istotną kwestią jest zabezpieczenie przeciwpożarowe oraz dobór najlepszych rozwiązań dla inwestora.

Dokumentacja niezbędna do podjęcia prac projektowych

W przypadku, gdy inwestorowi zależy na budżetowej wersji budowy hali, może pozwolić sobie na tańsze rozwiązania, np. system ogniochronny natrysków lekkich. Często jednak jedną z najważniejszych kwestii jest wysoka estetyka – trzeba rozważyć zastosowanie droższych rozwiązań, przy których uzyskujemy dużo lepszy efekt wizualny (jak w przypadku specjalistycznych farb przeciwpożarowych, gdzie grubość powłoki farby pęczniejącej może wynosić nawet kilka milimetrów w zależności od wymaganej klasy odporności ogniowej).

Inną ważną kwestią jest umiejscowienie hali na działce inwestora. Często zdarza się sytuacja, w której część działki wymaga dodatkowego, bardzo kosztownego wzmocnienia gruntu. Należy w takim przypadku rozważyć umiejscowienie hali na terenie o najlepszych parametrach gruntu.

Sam proces projektowania należy podzielić na trzy podstawowe etapy:

 • projekt koncepcyjny,
 • projekt budowlany,
 • projekt wykonawczy.

Projekt koncepcyjny

Wielokrotnie inwestorzy zapominają o tym etapie, pozostając w przeświadczeniu, że doskonale wiedzą, czego oczekują i wykonanie projektu jest tylko formalnością. W wielu przypadkach jest to prawda, jednak uwarunkowania prawne i funkcjonalne często zmieniają ostateczny kształt obiektu. W naszej firmie przyjęliśmy zasadę, że projekt koncepcyjny wykonujemy w każdym przypadku, a po jego zakończeniu prosimy inwestora o jego pisemną akceptację.

W pierwszej kolejności organizujemy spotkanie inwestora z architektem, aby ustalić podstawowe parametry budynku. W trakcie tego spotkania pojawia się szereg pytań, które mają na celu ustalenie, np.:

 • wielkości hali,
 • funkcji,
 • ilości zatrudnionych osób z podziałem na płeć (to wpływa znacząco na część socjalną),
 • zmianowości pracy,
 • zakresu części magazynowej i produkcyjnej,
 • wyboru materiałów,
 • potrzeb biurowych i administracyjnych inwestora.

Po takim spotkaniu architekt przygotowuje pierwszy zarys koncepcyjny budynku hali stalowej wraz z budynkiem socjalno-biurowym. Bierze pod uwagę nie tylko powyższe warunki, ale także warunki prawne, a w szczególności:

 • zapisy Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego,
 • warunki na działce (odległości, zabudowa sąsiednia, ukształtowanie terenu),
 • możliwości budowy zjazdu z drogi publicznej,
 • zakres powierzchni utwardzonych (parkingi, drogi, place),
 • warunki przeciwpożarowe,
 • możliwości dostępu do mediów (gaz, woda, energia elektryczna, kanalizacja sanitarna, kanalizacja deszczowa).

Efektem pracy architekta jest projekt koncepcyjny składający się z:

 • projektu zagospodarowania terenu,
 • rzutów wszystkich kondygnacji,
 • przekrojów,
 • elewacji budynku,
 • wizualizacji.

Można więc powiedzieć, że jest to zawartość tożsama z projektem budowlanym. W istocie architekt wykonuje tutaj większą część swojej pracy. Dlatego właśnie jest to tak ważna część projektowania i stanowi niemały zakres finansowy całego projektu.

W naszej firmie stosujemy zasadę, że w cenie projektu koncepcyjnego, inwestor ma prawo do trzykrotnej jego zmiany. W trakcie tych zmian zazwyczaj dochodzi się do konsensusu, dającego pełną satysfakcję klienta. Oczywiście podczas projektowania architekt jest w stałym kontakcie z inwestorem, dzięki czemu wiele drobnych zmian może być nanoszone na bieżąco. Kolejną zasadą naszej firmy jest opracowanie kilku propozycji wizualizacji, dzięki czemu już na tym etapie można ustalić preferencje estetyczne klienta i materiały wykończeniowe elewacji.

Projekt koncepcyjny jest podstawą do wyceny inwestycji w stanie surowym. Często przy inwestycjach w formule „zaprojektuj – wybuduj” stanowi on podstawowy załącznik do umowy.

Projekt budowlany

Po akceptacji projektu koncepcyjnego przystępujemy do wykonania projektu budowlanego. W naszej firmie zatrudniamy wyspecjalizowanych projektantów architektów i konstruktorów. Jednak ten etap wymaga pracy znacznie większej części specjalistów. Można wyszczególnić następujące części projektu budowlanego:

 • projekt zagospodarowania terenu,
 • projekt architektoniczno- budowlany,
 • projekt konstrukcyjny,
 • projekt instalacji elektrycznych i odgromowych,
 • projekt instalacji wody,
 • projekt instalacji kanalizacji (sanitarnej i deszczowej),
 • projekt instalacji wentylacji,
 • projekt instalacji centralnego ogrzewania,
 • projekt instalacji klimatyzacji,
 • projekt instalacji gazowej,
 • projekt zjazdu z drogi publicznej,
 • projekt – branża drogowa,
 • projekt przyłączy (wod.-kan, gaz, elektryczne),
 • projekt instalacji fotowoltaicznej.

Projekt budowlany wymaga zaopiniowania rzeczoznawców ds. przeciwpożarowych oraz sanitarno-epidemiologicznych.

Aby uzyskać pozwolenie na budowę, należy także wykonać szereg uzgodnień i uzyskać dodatkowe dokumenty – są to m.in.:

 • mapa do celów projektowych,
 • badania gruntu,
 • zapewnienie dostawy energii elektrycznej wraz z warunkami przyłączenia,
 • warunki przyłączenia i dostawy wody. (w tym do celów pożarowych),
 • warunki przyłączenia do kanalizacji sanitarnej i deszczowej,
 • warunki zjazdu z drogi publicznej.

Praktyka naszej firmy bazuje na załatwieniu wszystkich tych spraw za inwestora. Klient wystawia pełnomocnictwo naszemu architektowi, który w jego imieniu może dokonać wszelkich formalności administracyjno-prawych, by w efekcie uzyskać pozwolenie na budowę. Należy pamiętać, że dnia 19 września 2020 r. weszła w życie nowelizacja ustawy Prawo budowlane. Jedną ze zmian jest znaczna ingerencja w zakres projektu budowlanego. Przez okres jednego roku można jednak uzyskiwać pozwolenie na budowę w dotychczasowej formule.

Projekt wykonawczy

Prawo budowlane nie obejmuje określenia „projekt wykonawczy”. Jest to zatem czysto techniczny projekt pokazujący szczegóły wykonania danych elementów. Sam projekt budowlany nie wymaga szczegółowego rozrysowania i zwyczajowo zawiera on tylko określenie podstawowych gabarytów i rozwiązań technicznych.

Do realizacji inwestycji konieczne są projekty wykonawcze:

 • konstrukcji żelbetowych,
 • konstrukcji stalowych.

Ponadto, czasami opracowuje się projekty branżowe instalacyjne. W większości przypadków są one jednak pomijane z uwagi na jednoznaczne określenie tych instalacji projektem budowlanym.

W branży architektonicznej również można wyszczególnić projekty wykonawcze, czyli: projekt elewacji, kolorystyka, projekt wnętrz, układ płytek, urządzeń sanitarnych, umeblowanie, zieleń, itp.

Nasza firma wykonuje projekty wykonawcze konstrukcji żelbetowych i stalowych na dodatkowe zlecenie. Zazwyczaj, w przypadku podpisania umowy o wykonawstwo, projekty te wykonujemy gratis. Jako specjaliści w projektowaniu i wykonawstwie hal stalowych oferujemy wykonanie wszelkich projektów koncepcyjnych, budowlanych oraz wykonawczych. Zapewniamy pełen profesjonalizm poparty wieloletnim doświadczeniem w wykonywaniu zarówno projektów samych hal stalowych, jak i budynków socjalno-biurowych. Zapewniamy pełną koordynację administracyjno-prawną oraz bieżącą współpracę z klientem na każdym etapie prac.

Opracowanie przygotował Przemysław Szalek, dział ofertowania oraz realizacji.

Ostatnie wpisy