Certyfikaty

Certyfikat PN-EN1090 jest niezbędny do obrotu wytworzonych konstrukcji stalowych oraz aluminiowych na rynku całej Unii Europejskiej, posiadanie certyfikatu PN-EN1090 jest potwierdzeniem zgodności wykonania konstrukcji ze wszystkimi wymaganiami przepisów prawnych co umożliwia oznakowanie produktów znakiem CE.

W celu uzyskania certyfikatu PN-EN1090 firma Konspekt musiała wdrożyć system kontroli i dokumentacji wszelkich procesów uczestniczących podczas wytwarzania konstrukcji stalowych w skład których wchodzą:

 • Nadzór nad dokumentami i zapisami
 • Personel
 • Przegląd wymagań
 • Podwykonawstwo
 • Nadzór nad wyposażeniem produkcyjnym
 • Zakupy
 • Postępowanie z materiałami
 • Kontrola i badanie
 • Proces projektowania
 • Proces produkcji
 • Nadzór nad wyposażeniem do kontroli i badań
 • Identyfikacja i identyfikowalność
 • Postępowanie z wyrobem niezgodnym
 • Działania korygujące i zapobiegawcze
 • Ocena zgodności i znakowanie wyrobu
 • Zabezpieczenie wyrobu
 • Postępowanie z reklamacjami
 • Łączniki mechaniczne i montaż konstrukcji

Wszystkie te procesy są ściśle kontrolowane przez jednostkę notyfikowaną podczas okresowych audytów. Pozytywne przejście audytu umożliwia posługiwanie się certyfikatem i oznakowanie wyrobów znakiem CE.

Certyfikat CE jest gwarantem, ciągłego nadzorowania Zakładowej Kontroli Produkcji dzięki czemu inwestor otrzymuje produkt najwyższej jakości z zachowaniem wszystkich standardów wykonania.

Standardową klasą wykonania konstrukcji jest klasa EXC2. Brak określenia klasy wykonania na projekcie wykonawczym konstrukcji stalowej determinuje jej wykonanie w klasie EXC2. Aktualnie nasza firma posiada Spawalnicze Świadectwo kwalifikacji zgodnie z normą PN-EN 1090-2 dla klas wykonania konstrukcji EXC1, EXC2 orasz EXC3 – bardziej wymagająca klasa dla konstrukcji o większej odpowiedzialności.

Po usilnych staraniach, otrzymaliśmy Sentrtal Godkjening w kategorii projektowanie i wykonawstwo w klasie 2.  Jest to centralne uwierzytelnienie kwalifikacji i doświadczenia firm budowlanych na terenie Norwegii przyznawane przez Direktoratet for Byggkvalitet.

Jest to rejestr firm posiadających nieskazitelną historię i kwalifikacje oraz doświadczenie uprawniające do przejęcia odpowiedzialności za procesy budowlane na terenie Norwegii. Sentral Godkjenning stało się jednym z elementów rządowej kampanii ds. walki z przestępczością gospodarczą.

W celu uzyskania Sentral Godkjenning firma musi przedstawić nieskazitelną historię księgową, systemy zarządzania jakością, projekty referencyjne najlepiej z Norwegii oraz wykształcenie i doświadczenie pracowników (zarówno inżynierów jak i wykonawców) odpowiednie do kategorii i klasy o jakie firma się stara. Jest to certyfikat, który dla potencjalnego zleceniodawcy norweskiego świadczy o rzetelności i przystosowaniu firmy do warunków rynku norweskiego.