Referencje

Z firmą TOR-BUD Spółka z Ograniczoną Odpowiedzialnością Sp. k. nawiązaliśmy współpracę na przełomie 2020/2021 r. Prace polegały na wykonaniu konstrukcji stalowej nowoprojektowanej wiaty wraz z wykonaniem lekkiej obudowy, obróbek blacharskich, systemu odwodnienia dachu uwzględniającego wykonanie wewnętrznego koryta odwodniającego pomiędzy istniejącą, a nowo wybudowaną częścią wiaty.

Zastosowano bardzo trwały zestaw antykorozyjny SikaCor® dający trwałość konstrukcji na długie lata. Dodatkowo w ramach Umowy wykonano wzmocnienie konstrukcji stalowej istniejącej części wiaty.

 

Wartość robót wyniosła 129 900 zł netto. Prace zostały wykonane z najwyższą starannością co potwierdza załączony list referencyjny.

Inwestycja w Dąbrowie Górniczej polegała na wykonaniu wiaty o dużej rozpiętości wynoszącej 33,4m bez słupów w środku. Wiata magazynowa została zaprojektowana jako dwuspadowa z pokryciem z blachy trapezowej, wykonano naświetle dachowe zapewniające dobre doświetlenie całej wiaty.

 

Firma Konspekt wykonała zarówno fundamenty, konstrukcję stalową, lekką obudowę wiaty oraz posadzkę. Zastosowano geomembranę chemoodporną oraz olejoodporną pod posadzką co zabezpiecza grunt przed przedostaniem się środków chemicznych do otoczenia naturalnego. Budowa została rozpoczęta w marcu 2020 r. na początku pandemii COVID-19. Pomimo trudnej sytuacji na rynku, częściowego lockown’u oraz utrudnień w dostawach materiału udało się zakończyć inwestycję bezusterkowo we wcześniej zakontraktowanym terminie.

Trzecia z kolei inwestycja w zakładzie produkcyjnym Amstal Maciej Jóźkiewicz. Budowa polegała na budowie kompleksu budynków o charakterze produkcyjno-magazynowym z zapleczem socjalnym. Zachęcamy do zapoznania się ze zdjęciami zrealizowanej inwestycji. W skład wykonanych prac wchodziło:
– Przygotowanie placu, zabezpieczenie budowy, ogrodzenie terenu, wykonanie dokumentacji technicznej inwestycji w tym dokumentacji wykonawczej
– Roboty fundamentowe – hala, łącznik, budynek socjalno-biurowy
– Roboty podposadzkowe – hala, łącznik, budynek socjalno-biurowy
– Dostawa oraz montaż konstrukcji stalowej hali oraz dachu łącznika
– Wykonanie dwukondygnacyjnego budynku socjalno-biurowego w technologii murowanej z pokryciem z membrany EPDM
– Dostawa oraz montaż lekkiej obudowy hali w postaci płyt warstwowych
– Dostawa oraz montaż lekkiej obudowy dachu łącznia w systemie dachu warstwowego: blacha trapezowa, termoizolacja PIR, hydroizolacja membraną PCV
– Dostawa oraz montaż stolarki ALU, naświetla, drzwi, bram
– Wykonanie elewacji budynku socjalno-biurowego
– Wykonanie instalacji: elektrycznej, sanitarnej, c. o., hydrantowej, wentylacji
– Wykonanie posadzki przemysłowej hali oraz łącznika
– Wykonanie robót wykończeniowych budynku socjalno-biurowego

Realizacja w Mnikowie polegała na budowie lekkiej hali magazynowej o wysokości użytkowej 6,30m.

 

Parametry hali:

 • Wykonanie projektu budowlanego hali i budynku socjalno-biurowego
 • Wykonanie fundamentów hali o wymiarach: długość 40m x szerokość 24m x wysokość w świetle 6,5m
 • Dostawa oraz montaż konstrukcji stalowej hali
 • Dostawa i montaż lekkiej obudowy hali w postaci płyt warstwowych z rdzeniem z pianki poliuretanowej o gr. 12 cm
 • Wykonanie posadzki przemysłowej ze zbrojeniem rozproszonym o gr. 15 cm
 • Dostawa oraz montaż stolarki w postaci naświetla dachowego, bramy, drzwi

 

Firma Konspekt zakończyła budowę w 2020 r., koszt budowy hali wyniósł jedynie 1050 zł za m2 przy zastosowaniu płyt warstwowych z pianki poliuretanowej o gr. 12cm!

W 2021 r. inwestor powrócił do wykonawcy, który zrealizował zadanie dodatkowe w postaci wykonania ściany działowej rozdzielającej halę oraz wraz z dostawą oraz montażem dodatkowej bramy.

Inwestycja prowadzona przez firmę Konspekt oraz zakończona końcem roku 2018 polegała na:
– Wykonaniu fundamentów
– Wykonaniu warstwy podposadzkowej
– Dostawie oraz montażu konstrukcji stalowej hali
– Wykonaniu budynku socjalno-biurowego w technologii murowanej w stanie surowym otwartym
– Wykonaniu lekkiej obudowy hali z płyt warstwowych z rdzeniem z pianki poliuretanowej o gr. 12 cm – – –
– Wykonaniu posadzki przemysłowej ze zbrojeniem rozproszonym o gr. 15 cm
– Dostawa oraz montaż stolarki w postaci naświetla dachowego

W wyniku czego wybudowaliśmy niezwykle stykową halę stalową z budynkiem socjalno-biurowym. Z uwagi na słabej jakości grunty wykonano wzmocnienie gruntu poprzez zastosowanie dodatkowej podbudowy. Zapraszamy do zapoznania się ze zdjęciami z realizacji budowy w Krakowie przy ul. Skotnickiej.

Firma Konspekt realizowała wykonanie projektu budowlanego oraz wykonawczego hali stalowej z suwnicą w Jędrzejowie. Samą budowę hali inwestor realizował we własnym zakresie korzystając z dotacji na budowę hali. Zapraszamy do zapoznania się z realizacją projektową hali w Jędrzejowie.

Budowa prowadzona we Wrocławiu zakończona w roku 2019 r. polegała na budowie kompleksu budynków – hali magazynowej stalowej, hali sprzedaży murowanej z dachem stalowym oraz budynku socjalno-biurowego. Poniżej przedstawiamy szczegółowy wykaz prac:

– Wykonanie projektu budowlanego konstrukcji hali oraz budynku socjalno-biurowego
– Wykonanie fundamentów hali magazynowej, hali sprzedaży, budynku socjalno-biurowego
– Wykonanie warstwy podposadzkowej hali magazynowej, hali sprzedaży, budynku socjalno-biurowego
– Dostawa oraz montaż konstrukcji stalowej hali magazynowej o wymiarach 17,77m x 11,9m, wysokość w świetle 6m
– Wykonanie hali sprzedaży o wymiarach 17,4m x 7,6m x wysokość w świetle 4m w technologii murowanej z dachem stalowym
– Wykonanie dwukondygnacyjnego budynku socjalno-biurowego o wymiarach 9,44m x 9,5m x wysokość w świetle 3m w technologii murowej, strop żelbetowy
– Dostawa oraz montaż lekkiej obudowy hali magazynowej w postaci płyty warstwowej
– Dostawa oraz montaż lekkiej obudowy dachu hali sprzedaży w systemie warstwowym; blacha trapezowa, termoizolacja pianką poliuretanową oraz membraną EPDM Resitrix
– Dostawa oraz montaż obróbek blacharskich oraz orynnowania
– Dostawa oraz montaż bramy przemysłowej, bramy przeciwpożarowej, drzwi, naświetli
– Wykonanie posadzki przemysłowej hali magazynowej oraz hali sprzedaży

Z uwagi na zakres działalności zakładu produkcyjnego Fornit-Market polegający na wytwarzaniu wszelkiego rodzaju mebli zastosowaliśmy dodatkowe środki ostrożności przeciwpożarowej w postaci zamontowania płyt warstwowych ściennych z rdzeniem z wełny mineralnej, pokrycie dachu zostało wykonane w systemie warstwowym z przekryciem z membrany EPDM Resitrix.

Prace wykonane przez Konspekt obejmowały:
Wykonanie projektu wykonawczego konstrukcji stalowej oraz żelbetowej
Wykonanie hali oraz budynku socjalno-biurowego o parametrach:
Hala: długość 30m, szerokość 15m, wysokość w świetle 5,1m
– Dostawa oraz montaż konstrukcji stalowej
– Wykonanie fundamentów
– Wykonanie lekkiej obudowy ścian z płyt warstwowych z rdzeniem z wełny mineralnej o gr. 15 cm
– Wykonanie pokrycia dachu w systemie warstwowym: blacha trapezowa: folia paroizolacyjna, wełna mineralna, membrana EPDM Resitrix SR
– Wykonanie orynnowania
– Wykonanie posadzki w układzie: tłuczeń gr. 25 cm, chudy beton gr. 10 cm, posadzka przemysłowa ze zbrojeniem rozporoszonym o gr. 18 cm
– Dostawa oraz montaż naświetla dachowego łukowego z pokryciem z poliwęglanu
– Dostawa i montaż bramy PPOŻ przesuwnej
– Wykonanie dwóch doków przeładunkowych wraz z dwoma bramami przemysłowymi
Budynek socjalno-biurowy jednokondygnacyjny: długość 21,44m, szerokość 11,50m o konstrukcji tradycyjnej, murowanej

Inwestycja została odebrana bezusterkowo dnia 22.01.2019 r.

Roboty budowlane w Libertowie zakończone pod koniec roku 2008 r. polegała na wykonaniu, zabezpieczeniu antykorozyjnym oraz montażu konstrukcji stalowej torowiska suwnicy o wadze 52,13t.

Konstrukcję wykonano oraz zamontowano na budowie w kwocie 6,41 zł netto za kg.

Konstrukcja została wykonana z zachowaniem najwyższej jakości wykonania co potwierdza załączony list referencyjny.

Referencja tyczy się budowy hali serwisowo-usługowej w Oświęcimiu. Zgodnie z wolą inwestora Sofir Polska Sp z. o. o. wybudowano halę z suwnicą o wymiarach osiowych: 25,58m x 79,5m z suwnicą o udźwigu Q=20 t. Była to jedna z pierwszych tak dużych inwestycji firmy Konspekt. W skład wykonywanych prac wchodziło:

 • Wykonanie projektu
 • Wykonanie fundamentów pod halę oraz urządzenia
 • Wykonanie posadzki przemysłowej
 • Montaż lekkiej obudowy ścian oraz dachu z płyty warstwowej
 • Montaż naświetla dachowego
 • Montaż bram przemysłowych, segmentowych
 • Montaż nasad wentylacyjnych VBP

Wartość inwestycji wyniosła 3 658 219,85 zł brutto, co daje kwotę jedynie 1462,50 zł netto za m2 hali z suwnicą obudowaną płytami warstwowymi.

Wszystkie prace zostały wykonane z najwyższą starannością w zachowaniem najbardziej rygorystycznych standardów wykonania.

Firma AMSTAL Maciej Jóźkiewicz z Modlnicy jest idealnym przykładem na to, że każdego klienta traktujemy priorytetowo, dzięki czemu cieszymy się stałą współpracą przy rozbudowie zakładu.

 

Referencja dotyczy budowy hali stalowej oraz budynku socjalno-biurowego w Modlnicy nieopodal Krakowa.

Parametry hali magazynowo-produkcyjnej;

Szerokość osiowa: 24m,

Długość osiowa: 66m

Wysokość w świetle: 6m

Parametry budynku socjalno-biurowego dwukondygnacyjnego; 24m x 7m