Projektowanie hal stalowych

Projektowanie hal stalowych każdorazowo należy rozpocząć od ustalenia podstawowych potrzeb i wymagań inwestora. Przeznaczenie hali w dużej mierze determinuje to, jakie materiały należy zastosować, ponieważ w późniejszym czasie wpływa to na koszty budowy hali. Kluczowa jest również odpowiednia analiza terenu inwestycji, m.in. z uwagi na wymagania przeciwpożarowe. Dobór odpowiednich rozwiązań technicznych jest konieczny pod kątem optymalizacji kosztów budowy hali. Koszt zabezpieczenia przeciwpożarowego hali stalowej może stanowić niebagatelną część inwestycji.

W zależności od przeznaczenia i późniejszego wykorzystania projektowana hala stalowa powinna spełniać wymagania izolacyjności termicznej. Zgodnie z warunkami technicznymi wymagania te są zróżnicowane dla różnych typów hal i w znacznym stopniu wpływają na ostateczne rozwiązania.

W przypadku, w którym inwestor oczekuje obiektu służącego jedynie celom magazynowania, warto rozważyć zaprojektowanie hali magazynowej nieogrzewanej, pokrytej blachą trapezową lub zaprojektowanie wiaty. Jeżeli hala przemysłowa przystosowana jest do stworzenia stałych miejsc pracy, z pewnością zachodzi konieczność wykonania jej w wersji „ciepłej” jak hala z płyt warstwowych. W celu poznania wstępnych kosztów budowy hali zapraszamy do skorzystania z naszego unikalnego kalkulatora budowy hali. Koszt wykonania projektu budowlanego budowy hali stalowej poznasz korzystając z sekcji projektów hal stalowych na naszej stronie internetowej

Co musi zawierać projekt hali stalowej?

Projekt hali stalowej uwzględnia wszystkie szczegóły techniczne ustalone z inwestorem na etapie przygotowania koncepcji budowy hali, czyli:

 • lokalizacja hali, określenie wymaganych obciążeń,
 • wymiary projektowanej hali stalowej oraz kąt nachylenia dachu,
 • przeznaczenia obiektu — czy ma być to hala produkcyjna, magazynowa, hala wysokiego składowania, chłodnia, wiata itp.
 • wyposażenie hali w dodatkowe urządzenia takie jak suwnica, panele fotowoltaiczne, doki przeładunkowe i wiele innych,
 • rodzaj zabezpieczenia antykorozyjnego konstrukcji stalowej poprzez określenie klasy korozyjności konstrukcji stalowej do ustalenia sposobu zabezpieczenia np. poprzez ocynkowanie lub malowanie.
 • dobór lekkiej obudowy hali w odniesieniu do wymagań przeciwpożarowych oraz wymagań izolacyjności termicznej,
 • typ posadzki w zależności od obciążeń, na jakie musi być ona przewidziana,
 • stolarka w postaci bram, drzwi, okien, naświetli, ich ilość oraz wymiary.

Po ustaleniu powyższych architekt firmy Konspekt opracowuje projekt budowlany.

Projektowana hala stalowa z biurowcem

Przygotowanie projektu budowlanego hali stalowej, magazynowej, produkcyjnej

Uzyskanie decyzji o pozwoleniu na budowę hali stalowej wymaga opracowania projektu budowlanego wraz z opiniami, uzgodnieniami, pozwoleniami i innymi dokumentami wymaganymi w przepisach prawa. Projektanci firmy Konspekt po zapoznaniu się z oczekiwaniami Inwestora oraz ustaleniu zakresu prac projektowych, pomogą sprawnie przebrnąć przez zawiłości procesu inwestycyjnego i wszystkie etapy sporządzania projektu budowlanego. Dbając o najwyższą jakość, zapewniamy opiekę oraz załatwienie wszystkich spraw urzędowych w ramach pełnomocnictwa.

Przekrój hali stalowej 24m

1. Analiza uwarunkowań terenu inwestycyjnego

Jest to pierwszy etap prac projektowych, polegający na badaniu zgromadzonych dokumentów, które określają:

 • czy działka znajduje się w terenie objętym Miejscowym Planem Zagospodarowania Przestrzennego lub — w przypadku braku planu, czy dla inwestycji uzyskano już Decyzję o Warunkach Zabudowy,
 • czy posiada dostęp do drogi publicznej,
 • czy istnieje możliwość przyłączenia projektowanej hali do miejskich sieci: wodociągowej, kanalizacyjnej, ciepłowniczej, gazowej, elektroenergetycznej,
 • czy istniejąca sieć wodociągowa zapewnia zapotrzebowanie hali w wodę do celów przeciwpożarowych w zakresie wydajności i lokalizacji (odległości) hydrantów zewnętrznych,
 • czy jest konieczność przeprowadzenia wycinki i jeśli tak, to w jakim zakresie,
 • czy przedsięwzięcie może potencjalnie szkodliwie oddziaływać na otoczenie, czy jest wymagana Decyzja o Uwarunkowaniach Środowiskowych,
 • czy teren inwestycji leży w rejonie obszarów chronionych, zamkniętych, specjalnych lub zalewowych,
 • czy określono wpływ oddziaływań górniczych lub innych ruchów masowych (np.: osuwiskowych),
 • czy Inwestor posiada prawo do dysponowania nieruchomością dla celów budowlanych, na jakiej podstawie.

2. Przygotowanie projektu koncepcyjnego hali stalowej

Po przeprowadzeniu analizy uwarunkowań terenu inwestycyjnego powstaje projekt koncepcyjny, czyli wstępna wersja projektu budowlanego hali. Dokument zawierająca rozwiązania zaproponowane przez architekta z uwzględnieniem indywidualnych potrzeb Inwestora.

Projekt koncepcyjny hali stalowej

3. Przygotowanie projektu budowlanego hali stalowej

Po zaakceptowaniu przez Inwestora projektu koncepcyjnego przystępujemy do opracowania kompletnego projektu budowlanego, który (zgodnie z nowelizacją prawa budowlanego obowiązującą od dnia 19 września 2020 r.) zawiera:

 • projekt zagospodarowania działki lub terenu,
 • projekt architektoniczno-budowlany,
 • projekt techniczny.

W decyzji o pozwoleniu na budowę zatwierdzane są: projekt zagospodarowania działki lub terenu oraz projekt architektoniczno-budowlany. Projekt techniczny nie jest zatwierdzany przez organ, ale musi być zgodny z pozostałymi częściami projektu budowlanego. W związku z tym warto sporządzać go na etapie wykonywania projektu budowlanego, by uniknąć ewentualnych niezgodności.

Szacowany czas uzyskania pozwolenia na budowę to 65 dni (termin urzędowy, przewidziany przepisami). Po uprawomocnieniu decyzji można przystąpić do etapu realizacji budowy.

Przygotowanie projektu konstrukcyjnego hali stalowej, magazynowe lub produkcyjnej

Po otrzymaniu pozwolenia na budowę można przystąpić do wykonania projektów wykonawczych konstrukcji stalowej oraz żelbetowej. Na tym etapie dużą uwagę zwraca się na optymalizację kosztów budowy. Rysunki warsztatowe uwzględniają wszystkie szczegóły dotyczące wykonania elementów, m.in. klasa wykonania konstrukcji, stopień przygotowania powierzchni oraz rodzaj zabezpieczenia antykorozyjnego konstrukcji. Po wykonaniu pełnego projektu wykonawczego konstruktor przystępuję do sporządzenia wykazu stali, na podstawie którego dział realizacji składa zamówienie materiałowe w celu przystąpienia do wykonania konstrukcji na warsztacie.

Optymalizacja projektu hali stalowej

W trakcie projektowania konstrukcji stalowej hali konstruktorzy optymalizują jej parametry i technologię wykonania tak, by jej koszt był, jak najniższy. Stosuje się rozwiązania ramowe lub kratowe w zależności od rozpiętości i przewidzianych obciążeń. W przypadku hal z suwnicą opcji jest więcej. Można zastosować suwnicę jedno lub dwudźwigarową, a także suwnicę na podwyższeniu. Poszczególne rozwiązania zwiększają koszt suwnicy, ale zmniejszają koszt konstrukcji stalowej oraz — w niektórych przypadkach, lekkiej obudowy hali. Każdy rodzaj optymalizacji nie zwalnia jednak konstrukcji z zachowania pełnej wytrzymałości przewidzianej normami.

 

Projektowanie hal stalowych, przemysłowych, magazynowych oraz produkcyjnych — poznaj nasze realizacje

Zapraszamy do odwiedzenia naszej sekcji realizacji, gdzie znajdziecie Państwo galerię inwestycji, które zrealizowaliśmy wraz ze specyfikacjami. W celu poznania kosztów budowy hali zachęcamy do skorzystania z naszej aplikacją jaką jest kalkulator budowy hali.

Materiały do pobrania

Katalog rozwiązań systemowych
Ulotka A4 rozwiązania systemowe

Hale systemowe

Hala systemowa 10m widoki
Hala systemowa 10m przekrój
Hala systemowa 15m rzut
Hala systemowa 15m przekrój

Hale z suwnicą

Hala z suwnicą 13m widoki
Hala z suwnicą 13m rzut przyziemia
Hala z suwnicą 13m przekrój
Hala z suwnicą 13m rzut dachu