Ile kosztuje budowa hali stalowej? Poznaj koszt budowy hali

Data ostatniej aktualizacji: 7 lipiec 2022 r.

Spis treści:

 1. Ile kosztuje wybudowanie hali?
 2. Wybór terenu do budowy hali, czyli grunt to podstawa
 3. Ile kosztuje konstrukcja stalowa?
 4. Na co składa się koszt konstrukcji stalowej?
 5. Koszt związany z zabezpieczeniem antykorozyjnym konstrukcji stalowej
 6. Jaka hala będzie najtańsza?
 7. Ceny związane z lekką obudową hali przemysłowej
 8. Cena hali pokrytej blachą trapezową
 9. Cena hali z płyty warstwowej
 10. Płyty warstwowe a budowa hali magazynowej
 11. Hala produkcyjna z płyt warstwowych
 12. Zestawienie różnicy cen w stosunku do blachy trapezowej, a płyty warstwowej
 13. Jaki jest koszt związany z posadzką hali?
 14. Koszt stolarki w procesie wybudowania hali

Ile kosztuje budowa hali stalowej? Poznaj koszt budowy hali Przede wszystkim większość kosztów determinują uwarunkowania prawne – w zależności od przeznaczenia hali musisz liczyć się z wymaganiami technicznymi, które wpływają bezpośrednio na rozwiązania techniczno-materiałowe. Inne parametry musi spełnić hala magazynowa, nieprzeznaczona na stały pobyt ludzi, a inne hala produkcyjna, która musi uwzględniać niezbędne zaplecze socjalno-biurowe oraz odpowiednią temperaturę zapewniającą bezpiecznie i higieniczne warunki pracy.

Ile kosztuje wybudowanie hali?

Poniżej znajdziesz przykładowe zestawienie kosztów budowy hali magazynowej o parametrach:

 • Długość: 42 m, szerokość: 24 m.
 • Wysokość w świetle: 4,50 m.
 • Pokrycie: płyty warstwowe z rdzeniem z PIR o gr. 10 cm.
 • Obudowa ścian: płyty warstwowe z rdzeniem z PIR o gr. 10 cm.
 • Naświetle o wymiarach: długość: 41 m, szerokość 3,1 m.
 • Brama o wymiarach: wysokość: 4 m, szerokość: 4 m, ilość: 1 szt.
 • Drzwi o wymiarach: szerokość: 90 cm, wysokość: 200 cm, ilość: 1 szt.
 • Drabina: ilość: 1 szt.
 • Strefa obciążenia śniegiem – II (druga).

W tym przypadku koszty budowy zaproponowanej hali przestawiają się następująco:

 • Konstrukcja stalowa: 444 000 zł, co stanowi ok. 33% całości inwestycji.
 • Lekka obudowa: 466 000 zł, co stanowi ok. 35% całej inwestycji.
 • Fundamenty: 138 600 zł, co stanowi ok. 10% całej inwestycji.
 • Posadzka hali: 195 500 zł, co stanowi ok. 15% całej inwestycji.
 • Naświetle: 68 500 zł, co stanowi ok. 5% całej inwestycji
 • Brama: 16 500 zł, co stanowi ok. 1% całej inwestycji.
 • Drzwi, drabina koszowa: 6 000 zł, co stanowi ok. 1% całej inwestycji.

Na proces budowy składa się wiele pozycji, a sama budowa zaprezentowanej hali wynosi 1 335 500 zł (1325 zł/m2). Nie można jednak jednoznacznie stwierdzić, że każda budowa hali o szerokości 24 m będzie wymagała poniesienia dokładnie takich samych kosztów. Do każdej wyceny trzeba podejść indywidualnie, ale na pewno pomocny będzie nasz kalkulator budowy hali, dzięki któremu będziesz w stanie przeliczyć koszt budowy własnej hali z podziałem na poszczególne etapy budowy.

Wybór terenu do budowy hali, czyli grunt to podstawa

Fundamentalną częścią budowy hali jest sposób posadowienia hali na działce. Nierzadko dostosowanie terenu do budowy hali przewyższa koszt samej budowy, jeśli podłoże gruntowe jest nienośne. Co prawda koszt takich działek jest niewielki, jednak finalnie możesz zapłacić nawet kilkukrotnie więcej, niż w przypadku zakupu działki o standardowych parametrach gruntu. Jakie są najczęstsze problemy związane z gruntem? Poznaj nasze propozycje sposobów zaradczych w przypadku wystąpienia każdego z nich:

 • Nośność gruntu – w przypadku słabych parametrów wytrzymałościowych może wystąpić konieczność wymiany gruntu pod fundamentami, jego wzmocnienia lub wykonania palowania.
 • Obecność nasypów niekontrolowanych – konieczność wymiany gruntu.
 • Szkody górnicze – zastosowanie masywniejszych fundamentów, dodatkowych ściągów fundamentowych oraz cięższej konstrukcji stalowej.
 • Wody gruntowe – zastosowanie dodatkowej izolacji przeciwwodnej lub zastosowanie odwodnienia drenażowego.
 • Skażenie gruntu – w tym przypadku należy zbadać grunt na obecność skażenia, określić rodzaj skażenia oraz zutylizować z pomocą specjalistycznej firmy. Utylizację należy udokumentować poprzez protokoły utylizacji, które są gwarantem poprawnej utylizacji skażonego gruntu.
 • Podziemne lub nadziemne instalacje – sprawa wydaje się dość prosta do rozwiązania, ale istnieją przypadki, w których koszt związany z przełożeniem istniejącej instalacji wymaga wielomiesięcznych uzgodnień oraz kosztownych robót, które należy wykonać za pośrednictwem firm specjalistycznych wyznaczonych przez gestora sieci.

Przemyśl dokładnie kwestię związaną z zakupem działki oraz wcześniej sprawdź parametry gruntu, oraz to, co tak naprawdę znajduje się „pod ziemią”. Jeżeli chcesz dowiedzieć się więcej na temat tego zagadnienia, przeczytaj nasz artykuł Działka pod budowę hali stalowej – co trzeba wiedzieć przed kupnem?.

Ile kosztuje konstrukcja stalowa?

Doświadczone biuro projektowe powinno nieustannie dążyć do optymalizacji konstrukcji stalowej tak, by koszt wykonania konstrukcji stalowej, a co za tym idzie całej budowy, był możliwie najniższy przy zapewnieniu maksimum bezpieczeństwa. Na wagę konstrukcji stalowej ma wpływ szereg czynników takich jak: rozpiętość hali, wysokość hali, technologia wykonania (ramowa lub kratowa), stopień zabezpieczenia przeciwpożarowego konstrukcji stalowej, strefa obciążenia śniegiem (w zależności od lokalizacji inwestycji) czy występowanie szkód górniczych. Nie można zapomnieć o wzięciu pod uwagę dodatkowych urządzeń na hali, takich jak suwnica lub zastosowanie paneli fotowoltaicznych.

Na co składa się koszt konstrukcji stalowej?

Na koszt konstrukcji stalowej składa się wiele pozycji, jest to jeden z bardziej skomplikowanych etapów budowy, przy wykonaniu, którego trzeba zachować pełną fachowość.

Elementy składowe, które trzeba wziąć pod uwagę podczas wyceny konstrukcji stalowej:

 • wykonanie projektu warsztatowego konstrukcji stalowej,
 • zakup materiału konstrukcji stalowej,
 • transport materiału uwzględniający załadunek oraz rozładunek konstrukcji stalowej,
 • wykonanie konstrukcji stalowej na zakładzie produkcyjnym,
 • oczyszczenie konstrukcji stalowej (najczęściej strumieniowo-ścierne),
 • zabezpieczenie antykorozyjne konstrukcji stalowej,
 • zakup materiałów złącznych,
 • montaż gotowej konstrukcji stalowej na budowie,
 • wydanie atestu PN-EN1090, który jest gwarantem wykonania konstrukcji w najwyższej jakości.

Dobór niestandardowych rozwiązań skutkuje zaburzeniem powyższego diagramu. W przypadku konieczności zabezpieczenia przeciwpożarowego konstrukcji stalowej cena takiego zabezpieczenia może wynieść nawet 30% całości konstrukcji stalowej.

Koszt związany z zabezpieczeniem antykorozyjnym konstrukcji stalowej

Głównym czynnikiem decydującym o tym, ile trzeba zapłacić za zabezpieczenie antykorozyjne konstrukcji stalowej, determinuje to, do jakiej klasy korozyjności należy zakwalifikować konstrukcję stalową.

Zgodnie z PN-EN ISO 12944-2 istnieje 6 klas korozyjności konstrukcji:

 • C1 – bardzo mała (ogrzewane budynki z czystą atmosferą),
 • C2 – mała (budynki nieogrzewane, np. nieogrzewane magazyny),
 • C3 – średnia (budynki produkcyjne o dużej wilgotności),
 • C4 – duża (zakłady chemiczne, pływalnie itp.),
 • C5-I – bardzo duża (przemysłowa, o dużym zanieczyszczeniu),
 • C5-M – bardzo duża (morska).

Klasa korozyjności determinuje koszty związane z przygotowaniem konstrukcji przed malowaniem, a także dobór samego systemu zabezpieczenia antykorozyjnego, grubość powłoki, typ zabezpieczenia (ocynkowanie lub malowanie). Istnieje szereg farb takich jak farba: alkidowa, chlorokauczukowa, akrylowa, PCV, epoksydowa, etylokrzemieniowa oraz poliuretanowa. Każda z tych farb charakteryzuje się innymi właściwościami, a dobór odpowiedniego systemu determinuje jego cenę oraz trwałość systemu.

Konstrukcję stalową przed malowaniem należy przygotować poprzez obróbkę strumieniowo ścierną. W standardzie wykonujemy zabezpieczenie do stopnia czystości SA2,5, ale w zależności od wymagań możliwe jest piaskowanie do stopnia SA3 (najdokładniejsze), SA2 oraz SA1.

W przypadku zabezpieczenia antykorozyjnego poprzez ocynkowanie ogniowe konstrukcję należy specjalnie do tego przygotować poprzez nawiercenie otworów odpowietrzających w profilach zamkniętych. Następnie należy wytrawić konstrukcję w kwasie, przez co pozbywa się substancji niemetalicznych takich jak np. rdza czy inne rodzaje korozji. Czas wytrawiania jest uzależniony od stopnia zanieczyszczenia samej konstrukcji. Dopiero po tym czasie można przystąpić do właściwego cynkowania konstrukcji stalowej.

W zależności od wybranego systemu antykorozyjnego konstrukcji stalowej koszt jej wykonania może wynosić od kilkudziesięciu groszy za kilogram, do nawet kilku złotych za kilogram konstrukcji stalowej.

Standardowo wykonujemy zabezpieczenie antykorozyjne do C2 oraz C3 poprzez piaskowanie do stopnia SA2,5 oraz malowanie farbami alkidowymi o grubości powłoki wynoszącej 120 mikrometrów. Zabezpieczenie takie kosztuje w granicach od 1,20 zł do 1,40 zł za kilogram w zależności od typu konstrukcji.

Jaka hala będzie najtańsza?

Prawdopodobnie zastanawiasz się, za jaką halę zapłacisz najmniej. Linią graniczną, przy której konstrukcja stalowa jest najlżejsza w odniesieniu do jej rozpiętości, jest 20 m. Każdy moduł poniżej oraz powyżej tej wartości wiązać się będzie ze zwiększeniem masywności konstrukcji stalowej. W odniesieniu do całego procesu budowy optymalna jest budowa hal w dwóch wariantach:

 • hala o szerokości 20 m, gdzie konstrukcja stalowa jest najlżejsza,
 • hali o szerokości 24 m, przy której zapłacisz mniej za fundamenty oraz lekką obudowę hali, niż w przypadku hali 20 m (w przeliczeniu zł/m2).

Jeżeli nie wiem, na jaki rozmiar hali się zdecydować, przeczytaj nasz wpis Wielkość hali stalowej – jak ustalić?.

Poniższy wykres cenowy przedstawia koszt wykonania, dostawy oraz montażu gotowego wyrobu w postaci konstrukcji stalowej na budowie w zależności od szerokości hali. Jak widać, różnice nie są duże, ale przy hali o powierzchni 1 000 m2 różnica ta wynosi aż 120 000 zł.


Wykres dotyczy kosztów związanych z budową hali w 2 stresie śniegowej o długości 60 m oraz wysokości 4,5 m, bez zabezpieczenia PPOŻ.)

Ceny związane z lekką obudową hali przemysłowej

Koszt związany z lekką obudową hali jest jedną z bardziej kosztownych pozycji podczas budowy hali przemysłowej. Jako inwestor musisz mocno zastanowić się nad potrzebami i przeznaczeniem hali. Finalnie zapłacisz dużo mniej za halę pokrytą blachą trapezową niż za halę pokrytą płytą warstwową.

Cena hali pokrytej blachą trapezową

Jeżeli planujesz budowę hali magazynowej, nieogrzewanej, idealnym materiałem do wykonania pokrycia dachowego oraz elewacji będzie zastosowanie blachy trapezowej. Jest to jeden z najtańszych materiałów, jakie stosuje się do wykonania lekkiej obudowy hal. Zewnętrzna powłoka blachy trapezowej powinna zostać zabezpieczona antykorozyjnie poprzez warstwę ochronną o grubości 25 mikrometrów, zapewniającą odporność na wpływ warunków atmosferycznych, od wewnątrz stosując zabezpieczenie farbą podkładową.

Proces profilowania blachy trapezowej polega na wygięciu już przygotowanej antykorozyjnie blachy płaskiej w specjalnie przygotowanych do tego liniach produkcyjnych. Sam montaż blachy trapezowej również jest niewiele tańszy w porównaniu do montażu płyty warstwowej z uwagi na jej ciężar.

Cena hali z płyty warstwowej

W przypadku hali pokrytej płytą warstwową sprawa jest dużo bardziej skomplikowana. W zależności od przeznaczenia obiektu należy dobrać płyty warstwowe o odpowiednich parametrach termicznych oraz dodatkowo należy wziąć pod uwagę wymagania przeciwpożarowe projektowanej hali.

Płyty warstwowe a budowa hali magazynowej

W przypadku hal magazynowych pokrytych płytą warstwową proponujemy zastosowanie płyt z rdzeniem z pianki poliuretanowej gr. 10 cm (w przypadku, w którym klasa zabezpieczenia przeciwpożarowego płyt nie musi przekraczać EI30). Są to płyty zapewniające dużą sztywność oraz dobry stosunek ceny do jakości. Istnieje możliwość zastosowania płyt o gr. 8 cm, a nawet 6 cm, ale ich właściwości termiczne i wytrzymałościowe są niewspółmiernie gorsze.

Hala produkcyjna z płyt warstwowych

Jeżeli planujesz budowę hali ocieplanej, przeznaczonej na stały pobyt ludzi, jak w przypadku hali produkcyjnej, musisz spełnić pewne obostrzenia. Od stycznia 2021 roku zostały zaostrzone przepisy dotyczące przenikalności termicznej w wyniku czego, należy zastosować płyty warstwowe z rdzeniem z pianki poliuretanowej o gr. 12 cm ścienne oraz 16 cm dachowe. Dla przykładu do roku 2020 wymagania spełniały płyty warstwowe z rdzeniem z pianki poliuretanowej o gr. 10 cm ścienne oraz 12 cm dachowe.

W przypadku hal ocieplanych o dużej rozpiętości rozwiązaniem technicznie lepszym jest wykonanie dachu płaskiego w systemie warstwowym (blacha trapezowa, paroizolacja, termoizolacja, hydroizolacja membraną np. PCV, TPO, EPDM). Dzięki temu rozwiązaniu można wykonać dach o spadku dachu do 2%. Płyty warstwowe można stosować na dachach o spadkach 5% lub 7% w przypadku dachów ze świetlikiem lub płyt dachowych łączonych po długości. Często Miejscowy Plan Zagospodarowania Przestrzennego wprowadza ograniczenia dotyczącego wysokości hali, w tym przypadku możemy zaoszczędzić cenne centymetry poprzez obniżenie spadku dachu i zastosowaniu innego pokrycia.

Niejednokrotnie istnieje konieczność zabezpieczenia przeciwpożarowego hali.W sytuacji, kiedy klasa odporności ogniowej przekracza EI30 najczęściej należy zastosować płyty warstwowe z rdzeniem z wełny mineralnej. Ich cena jest znacznie wyższa, a ponadto należy zastosować dużo grubszą warstwę termoizolacji, aby spełnić obowiązujące przepisy dotyczące izolacyjności termicznej obiektów budowlanych. Różnica pomiędzy ceną płyty z pianki poliuretanowej ściennej o gr. 12 cm a płytą z wełny mineralnej o gr. 20 cm wynosi około 60 zł za m2 płyty warstwowej w zależności od producenta.

Zestawienie różnicy cen w stosunku do blachy trapezowej, a płyty warstwowej

Na poniższym wykresie znajduje się procentowy opisujący przybliżone koszty wykonania lekkiej obudowy z blachy trapezowej, płyty warstwowej z rdzeniem z pianki poliuretanowej oraz wełny mineralnej o grubości termoizolacji wynoszącej 10 cm.

Jak widać, różnice są znaczące, trzeba pamiętać, że płyty z rdzeniem z wełny mineralnej mają dużo gorsze parametry izolacyjności termicznej w porównaniu z płytami warstwowymi z rdzeniem z pianki poliuretanowej, dlatego jako inwestor nie możesz porównywać płyt w skali 1:1. Jeżeli interesuje Cię ile tak naprawdę kosztuje płyta warstwowa zapoznaj się z artykułem blogowym: Ile kosztuje budowa hali z płyty warstwowej? Poznaj cenę płyty warstwowej za m2

Jaki jest koszt związany z posadzką hali?

Bardzo często zadawane pytania od inwestorów brzmi: „Jaką posadzkę muszę wybrać?”. Decyzja zależy od obciążeń, na jakie należy ją zaprojektować. Standardowo proponujemy posadzkę o uwarstwieniu:

 • tłuczeń gr. 25 cm zagęszczony do IS=0,98,
 • chudy beton gr. 10 cm, beton klasy C10/15,
 • posadzka przemysłowa ze zbrojeniem rozproszonym w ilości 25 kg/m3 betonu o gr. 15 cm, beton klasy C20/25.

Takie uwarstwienie posadzki (przy standardowych warunkach gruntu) jest w stanie w pełni przenieść obciążenia wózka widłowego o udźwigu ok. 5 t. W przypadku większych obciążeń trzeba rozważyć pogrubienie posadzki, jednak każdorazowo trzeba przeliczyć obciążenia indywidualnie oraz zaprojektować posadzkę zgodnie z normą i sztuką budowlaną.

Nieco tańszym rozwiązaniem jest wykonanie posadzki przemysłowej z kostki brukowej, koszt takiego zabiegu może odchudzić pozycję „posadzka” o ok. 30%, jednak w przeważającej większości inwestorzy decydują się na halę z posadzką betonową z uwagi na jej idealną powierzchnię, łatwość zachowania czystości oraz konserwację.

Koszt stolarki w procesie wybudowania hali

Nie możemy zapomnieć o akcesoriach dodatkowych w postaci drzwi, okien, bram, świetlików oraz drabiny umożliwiającej wejście na dach. Na koszt stolarki nie składa się sam materiał bramy, drzwi czy okien, a również niezbędna podkonstrukcja, która umożliwi późniejszy montaż stolarki.

Na tym etapie musisz zastanowić się, czego tak naprawdę potrzebujesz, ponieważ w tym przypadku cenę tworzą „dodatki”. Napęd elektryczny bramy będzie kosztował około 2500-3000 zł (w zależności od producenta), dodatkowe przeszklenie segmentu bramy to koszt ok. 1600 zł. Ocieplane drzwi z funkcją samozamykacza to koszt od ok. 2 500 zł – 3000 zł. Jest jeszcze szereg innych dodatków takich jak chociażby naświetle z funkcją przewietrzania, czujniki deszcz-wiatr, dźwignie umożliwiające otwieranie okien z poziomu posadzki itp., jednak te kwestie zawsze trzeba ustalać indywidualnie podczas sporządzania oferty.

Opracowanie przygotował Przemysław Szalek, dział ofertowania oraz realizacji.

Ostatnie wpisy