Hale produkcyjne – doświadczenie budowane latami

Jednym z czołowych produktów firmy Konspekt jest budowa hal produkcyjnych. Nasza doświadczona kadra wyspecjalizowanych pracowników pomoże Ci spełnić wszelkie wymagania formalno-prawne związane zarówno z zaprojektowaniem, jak i budową hali produkcyjnej. Możesz liczyć na pełne wsparcie naszych architektów, konstruktorów oraz działu realizacji inwestycji.

Hala produkcyjna w Chełmku, produkcja obuwia

Odpowiednie przygotowanie hali produkcyjnej

Jako przedsiębiorca jesteś zobowiązany do zapewnienia pracownikom bezpiecznych i higienicznych warunków pracy zgodnie z wymaganiami technicznymi. Budując halę produkcyjną musisz liczyć się z dużo bardziej rygorystycznymi warunkami do spełnienia niż w przypadku zwykłej hali magazynowej.

Izolacyjność cieplna hali produkcyjnej – sprawdzone rozwiązania

Jedną z najważniejszych kwestii, o jaką należy zadbać podczas budowy produkcyjnej hali stalowej, jest zapewnienie odpowiedniej temperatury w jej wnętrzu. Zgodnie z wymaganiami izolacyjności cieplnej, zazwyczaj należy zapewnić temperaturę obliczeniową powyżej 16 °C. Standardowe rozwiązania materiałowe firmy Konspekt w tym przypadku prezentują się następująco:

Wymagane

U = W/m2*K

od 1.01.2021 r.

Przyjęte rozwiązania materiałowe spełniające kryteria

Dach

0,15 W/(m2*K)

Płyty warstwowe z rdzeniem z pianki poliuretanowej o gr. 160 mm

Ściany zewnętrzne

0,20 W/(m2*K)

Płyty warstwowe z rdzeniem z pianki poliuretanowej o gr. 120 mm

Okna

0,90 W/(m2*K)

Okna 3-szybowe

Naświetla dachowe

1,10 W/(m2*K)

Poliwęglan o gr. 26 mm z powłoką NRO z ociepleniem podstawy o gr. 100 mm

Drzwi

1,30 W/(m2*K)

Drzwi stalowe techniczne ocieplane

Dzięki odpowiednim materiałom możesz liczyć na oszczędność energii, co długofalowo ma ogromny wpływ na rentowność Twojej inwestycji. Jeżeli jednak nie chcesz budować hali o tak rygorystycznych parametrach izolacyjności cieplnej, istnieją pewne odstępstwa od tej reguły.

Oświetlenie naturalnym światłem dziennym w hali produkcyjnej

Bardzo istotnym aspektem jest też zapewnienie odpowiedniego oświetlenia pomieszczeń pracy. Suma powierzchni okien oraz naświetli połaciowych powinna odpowiadać co najmniej 1:8 powierzchni posadzki dla hali produkcyjnej ze stałymi miejscami pracy. W przypadku hali o powierzchni 1000 m2 należy zapewnić doświetlenie powierzchnią okien lub naświetli wynoszącą co najmniej 125 m2. Ten warunek spełniają naświetle o wymiarach 2,50 m (szerokość) x 50 m (długość).

Hala produkcyjna z biurem

Kolejny wymóg, jakiemu musisz sprostać, to zapewnienie pracownikom dostępu do pomieszczeń higieniczno-sanitarnych. Odległość między najdalszym stanowiskiem pracy a miejscem przeznaczonym do wypoczynku nie może być większa niż 75 m. Jednym z najlepszych technicznie rozwiązań jest wydzielenie odrębnego budynku socjalnego lub socjalno-biurowego. Powierzchnia budynku socjalnego uzależniona jest od różnych czynników – w tym od liczby pracowników lub tego, czy w hali kobiety będą pracować razem z mężczyznami. Do oszacowania optymalnej powierzchni budynku socjalno-biurowego są nam potrzebne między innymi informacje o liczbie pracowników, w tym kobiet i mężczyzn, liczbie pomieszczeń biurowych i sal konferencyjnych czy konieczności dostosowania przestrzeni do potrzeb osób niepełnosprawnych.

Najczęściej zadawane pytania dotyczące hal produkcyjnych

Przed rozpoczęciem prac projektowych oraz wykonawczych, ze strony inwestorów często pojawiają się podobne pytania. Poniżej odpowiadamy na najpopularniejsze z nich.

Obecność stałych miejsc pracy w hali produkcyjnej warunkuje minimalną temperaturę w zakładzie. W przypadku pracowników fizycznych temperatura ta nie powinna być niższa niż 14°C. Wyjątkami są ograniczenia technologiczne uniemożliwiające uzyskanie takiej temperatury. W przypadku pracowników biurowych oraz pracowników wykonujących lekką pracę fizyczną minimalna temperatura wynosi 18°C.

Wstępną kalkulację możesz otrzymać korzystając z naszego kalkulatora budowy hali. W dużym uproszczeniu koszt budowy hali produkcyjnej oscyluje w granicach od 1200 do 2000 zł/m2 powierzchni użytkowej (budowa od fundamentów po obudowę hali wraz z jej wyposażeniem). Każdorazowo zalecamy kontakt z naszym działem ofertowania w celu weryfikacji założeń. Pomożemy Ci dobrać odpowiednie rozwiązania i zapewnimy wsparcie w dopełnianiu formalności związanych z budową Twojej nowej hali produkcyjnej. Temat opisywaliśmy dokładnie w artykule blogowym dotyczącym kosztów budowy hali.

Budowa hali produkcyjnej to bardzo złożony proces – czas realizacji w znacznej mierze zależy od powierzchni hali oraz jej wyposażenia. Jednak w dużym uproszczeniu budowa trwa zazwyczaj od 6 do 12 miesięcy. Po tym czasie można już w pełni użytkować halę, dokładniej temat dotyczący czasu budowy hali zgłębiliśmy w tym artkule blogowym.

Dokumentem niezbędnym do rozpoczęcia prac jest zatwierdzony projekt budowlany oraz uzyskane na jego podstawie pozwolenie na budowę. Do wydania pozwolenia wymagane jest posiadanie szeregu dokumentów oraz uzgodnień takich jak:

  • wypis z miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego lub – w przypadku jego braku – wystąpienie z wnioskiem o ustalenie warunków zabudowy,
  • mapa zasadnicza,
  • wykonanie badań geologicznych gruntu,
  • zapewnienie dostaw prądu, wody i gazu,
  • pozwolenie na zjazd,
  • uzgodnienia z rzeczoznawcą ds. higieniczno-sanitarnych oraz rzeczoznawcą ds. ochrony przeciwpożarowej.

Na tej podstawie można wykonać projekt architektoniczny obejmujący zagospodarowanie terenu, projekt konstrukcyjny oraz projekty instalacyjne, co wchodzi w skład projektu budowlanego. Zapoznaj się z artykułem blogowym dotyczącym przygotowania się do projektowania hali produkcyjnej jaki dla Ciebie przygotowaliśmy.

Nie, firma Konspekt zapewnia architekta, który po otrzymaniu pełnomocnictwa zajmuje się wszelkimi sprawami urzędowymi niezbędnymi do przygotowania projektu oraz uzyskania pozwolenia na budowę. Cały proces projektowania znajdziesz w sekcji Projektowanie na naszej stronie internetowej

Nasze realizacje – hale produkcyjne

Budowa hali to inwestycja na lata. Bardzo ważną kwestią jest więc wybór odpowiedniego wykonawcy, który ma duże doświadczenie w projektowaniu i budowie hal produkcyjnych. Zapraszamy do zapoznania się z naszymi realizacjami, które traktujemy jako swoje najlepsze referencje.

Kraków Amstal 1 – Hala produkcyjno-magazynowa

Modlnica k. Krakowa – hala z suwnicą

Kraków Hard – Hala magazynowa z biurem

Hala z antresolą wraz z budynkiem socjalno-biurowym

Wojkowice Profil – Hala z suwnicą

Hala magazynowa z dwoma suwnicami