Projekt techniczny – Projekty hal o konstrukcji stalowej

Wrzesień 2020 roku przyniósł istotne zmiany w Prawie Budowlanym, dzięki uzyskanie pozwolenia na budowę stało się dużo szybsze i prostsze. Jest tak dzięki „odłączeniu” projektu technicznego od projektu budowlanego, aktualnie aby uzyskać pozwolenie na budowę wymagany jest jedynie projekt zagospodarowania działki lub terenu oraz projektu architektoniczno-budowlany co istotnie zmieniło formę projektu. Zmiana ta dała więcej swobody architektom, ograniczając przy tym rolę konstruktorów na etapie uzyskania pozwolenia na budowę. Po nowelizacji przepisów projekt techniczny składany jest organowi nadzoru budowlanego dopiero na etapie składania wniosku o wydanie decyzji pozwolenia na użytkowanie. Rozwiązanie to ma swoje oczywiste zalety, ale nie jest wolne od wad, co opiszę w późniejszej części artykułu. Jeśli szukasz projektanta który wykona dla Ciebie projekt konstrukcyjny lub całościowy projekt budowlany zapoznaj się z naszą ofertą Projektowanie. Jeżeli jesteś na etapie przygotowywania się do projektowania hali stalowej koniecznie zapoznaj się z naszym tematem blogowym Dokumentacja hali stalowej — jak przygotować się do budowy?

Zawartość projektu technicznego

Projekt techniczny składa się projektowanych rozwiązań konstrukcyjnych uwzględniających dobór podstawowych rozwiązań techniczno-materiałowych (m.in. rodzaj zastosowanym profili stalowych), obliczeń statyczno-wytrzymałościowych oraz charakterystyki energetycznej obiektu. Dokumentację techniczną przygotowuje się na podstawie badań geologicznych gruntu.  

Projekt techniczny konstrukcji stalowej oraz żelbetowej

Odpowiednia optymalizacja konstrukcji stalowej jest kluczowa do budowy hali możliwie najniższym kosztem. Każdego roku zdarza się nam przeprojektowywać konstrukcję stalową z uwagi na jej przewymiarowanie lub dobór drogich rozwiązań, w wyniku czego inwestor może zaoszczędzić nawet kilkadziesiąt procent wartości konstrukcji stalowej oraz fundamentów! Kluczem optymalizacji projektu jest dokładne określenie obciążeń i dobór tanich, ogólnodostępnych rozwiązań techniczno-materiałowych. W zależności od strefy obciążenia śniegiem oraz tego czy ma być to hala z suwnicą, czy na dachu hali zamierzasz zastosować panele fotowoltaiczne lub inne urządzenia halę należy zaprojektować z uwzględnieniem wszystkich obciążeń. Jako inwestor musisz dokładnie określić specyfikę zakładu i powiadomić o niej konstruktora. Projektowanie konstrukcji stalowej to bardzo zawiły proces dlatego zdecyduj się na doświadczonego projektanta, oszczędzisz sobie tym samym problemów podczas budowy hali. Jeżeli jesteś chcesz poznać cenę postawienia hali stalowej skorzystaj z naszego unikalnego Kalkulatora budowy hali oraz zapoznaj się z naszym artykułem blogowym Ile kosztuje budowa hali stalowej? Poznaj koszt budowy hali

Nowy projekt budowlany – na co zwrócić uwagę?

Firma Konspekt zajmuje się projektowaniem hal stalowych od przeszło 18 lat. Jeżeli jesteś na etapie przygotowywania projektu budowlanego pod pozwolenie na budowę, powinieneś zaopiniować przyjęte rozwiązania przez architekta z doświadczonym konstruktorem. Pracę architekta można przyrównać do pracy artysty, dba on o ogólny wyraz budynku, starając się przy tym uzyskać jak największą użyteczność obiektu, spełniając przy tym wszystkie wymagania formalno-prawne. Konstruktor jest niczym rzemieślnik, dba o Twoje bezpieczeństwo oraz o to, żeby przyjęte rozwiązania nie kosztowały Cię majątku. Projektant niemający doświadczenia w projektowaniu obiektów przemysłowych często proponuje rozwiązania skrajnie drogie, technicznie nieuzasadnione lub niemożliwe do wykonania. Dobrze zaopiniowana koncepcja obiektu pomoże architektowi zaprojektować obiekt przemysłowy w sposób technicznie dobry, nie narażając Cię w późniejszym czasie na dodatkowe koszty oraz błędy projektowe.

Hala z suwnicą w Libertowie

Najczęściej popełniane błędy podczas projektowania hal stalowych

Jest szereg typowych błędów popełnianych przez architektów podczas projektowania hal stalowych, błędy te wynikają z braku znajomości materiałów, niedostatecznej znajomości technologii lub braku doświadczenia w projektowaniu hal stalowych co zazwyczaj kończy się późniejszym przeprojektowaniem przyjętych rozwiązań. Najczęściej przeprojektowaniu podlega nadmiernie drogie zabezpieczenie przeciwpożarowe, nieodpowiednie umiejscowienie naświetli dachowych co utrudnia ich dobre doszczelnienie, nieoptymalny układ konstrukcji, dobór wadliwych rozwiązań uniemożliwiający poprawny montaż lekkiej obudowy hali.

Podsumowanie

Współpraca biura architektonicznego z konstrukcyjnym jest kluczowa do poprawnego funkcjonowania. Firma Konspekt współpracuje z wieloma renomowanymi biurami projektowymi, dzieląc się zdobytym latami doświadczeniem, oszczędzając tym samym problemów podczas realizacji inwestycji. Nasza firma nie ogranicza się tylko do wykonywania projektów konstrukcyjnych, zatrudniamy również własnych architektów w wyniku czego zajmujemy się realizacją kompleksowo od przygotowania koncepcji przez uzyskanie pozwolenia na budowę po samą realizację inwestycji. Nasze realizacje możesz znaleźć w sekcji realizacji, jesteśmy liderem w projektowaniu jak i wykonawstwie hal stalowych z zapleczem socjalno-biurowym na terenie zarówno Śląska jak i Małopolski.

Hala Caritas
Hala segregacji darów – Caritas

Opracowanie przygotował Przemysław Szalek, dział ofertowania oraz realizacji.

Ostatnie wpisy