Generalne wykonawstwo – plusy i minusy budowy hali z Generalnym wykonawcą.

 

Generalne wykonawstwo jako formuła kompleksowej budowy hali stalowej jest stworzona dla inwestorów którzy oczekują od wykonawcy produktu w postaci kompletnej hali stalowej przystosowanej do użytkowania bez dodatkowej ingerencji inwestora. Generalny wykonawca bierze odpowiedzialność zarówno za prace własne jak i swoich podwykonawców co upraszcza proces zgłaszania ewentualnych reklamacji. Dodatkowo w gestii Generalnego wykonawcy jest weryfikacja poprawności wykonanego projektu jako całości w celu realizacji zadania w wyznaczonym czasie.

Na czym polega praca Generalnego wykonawcy?

Generalne wykonawstwo polega na realizacji całości przedsięwzięcia przez jednego wykonawcę. Wszystkie prace wykraczające poza zakres działalności Generalnego wykonawcy zostają zlecone na zasadzie podwykonawstwa. Rozwiązanie to mocno upraszcza proces budowy z uwagi na dobrze zaplanowany harmonogram budowy hali oraz współodpowiedzialność Generalnego wykonawcy za swoich podwykonawców. Budując halę stalową w formule Generalnego wykonawstwa otrzymasz gotowy produkt w postaci hali gotowej do użytkowania. Generalny wykonawca we własnym zakresie wykona zarówno prace ziemne, roboty fundamentowe, wykonanie oraz montaż konstrukcji stalowej, zaprojektuje oraz zamontuje lekką obudowę w postaci płyt warstwowych lub blachy trapezowej, zamontuje świetlik dachowy, bramy, stolarkę okienną oraz wykona posadzkę umożliwiając inwestorowi użytkowanie hali przemysłowej już po podpisaniu protokołu zakończenia prac. Firma Konspekt zajmuje się zarówno Generalnym Wykonawstwem jak i budową hal w systemie zaprojektuj-wybuduj od ponad 18 lat dbając przy tym o wysoką jakość prac, dużą estetykę oraz o dobre relacje biznesowe z dostawcami materiałów oraz podwykonawcami.

Zalety Generalnego wykonawstwa

Jak wspomniałem we wcześniejszej części artykuły do głównych zalet budowy hali z Generalnym wykonawcą jest dobrze zaplanowany proces budowy oraz doświadczenie wykonawcy dając tym samym gwarancję szybkiej budowy hali stalowej. Poniżej opiszę Ci pozostałe zalety wynikające z wzięcia Generalnego wykonawcy do budowy hali.

Nie musisz przejmować się dodatkowymi umowami

Podpisując umowę z Generalnym wykonawcą nie musisz już martwić się o dodatkowych podwykonawców, wszystkim zajmie się Generalny. Dzięki temu nie tylko zaoszczędzisz czas, ale również pieniądze związane z obsługą prawną inwestycji. Firma Konspekt dzięki swojej wieloletniej działalności poznała warunki panujące na rynku, sporządza swoje umowy w sposób zabezpieczający proces budowy zabezpieczając przy tym interes własny jak i inwestora. Prawdopodobnie wielokrotnie słyszałeś o wyłudzeniach zaliczek lub niewykonaniu części prac, ciężko w takich sytuacjach o odzyskanie swoich pieniędzy czy egzekwowanie wykonania prac przez podwykonawcę, nierzadko sprawy takie mają swój finał przy wieloletniej batalii sądowej. Inwestor który zdecydował się na usługi Generalnego wykonawcy jest nijako zwolniony z tego ryzyka.

Jasna i czytelna gwarancja

Generalny wykonawca bierze odpowiedzialność za całość przedsięwzięcia. To on odpowiada za wszystkie prace oraz gwarancję, w przypadku w którym podwykonawca zawiesi działalność to Generalny wykonawca musi wykonać naprawy gwarancyjne we własnym zakresie, dlatego Generalny wykonawca zadba o wykonanie wszystkich prac zgodnie ze sztuką budowlaną i tego samego będzie oczekiwał od swoich podwykonawców minimalizując przy tym ryzyko uszkodzeń oraz błędów.

Krótszy czas budowy

Podczas budowy ciężko skoordynować prace wielu firm, tak żeby żadna ze stron nie występowała z żądaniem wydłużenia terminu przez uniemożliwienie wykonania prac. Generalny wykonawca ma duże doświadczenie związane z organizacją procesu budowy dzięki czemu etapy prac które można wykonywać równorzędnie właśnie tak są prowadzone.

Lepsze warunki handlowe z dostawcami oraz podwykonawcami

Rynek budowlany charakteryzuje się dużą dynamiką zmian, w dzisiejszych czasach dobry partner biznesowy zapewniający stałe zlecenia to skarb. Jako Generalny wykonawca współpracujemy z topowymi producentami z całej polski dzięki czemu mamy dużo większe rabaty od inwestorów indywidualnych, dodatkowo mamy dużo większy wpływ na terminy produkcyjne umożliwiając przy tym szybszą realizację budowy.

Minusy związane z budową z Generalnym wykonawcą

Jak wszystko wokół również budowa z udziałem Generalnego wykonawcy ma swoje minusy. Jednym z minusów jest to, że musisz posiadać fundusze na budowę całej inwestycji na dzień podpisania umowy dla zapewnienia ciągłości prac. Biorąc organizację budowy na siebie możesz wydłużyć budowę o kolejne lata co da Ci większą elastyczność finansową. Często też inwestorzy w trakcie realizacji budowy decydują się na rozwiązania o innym standardzie wykonania niż zakładane na etapie podpisywania umowy z Generalnym wykonawcą. Po podpisaniu umowy z Generalnym wykonawcą konieczne będzie sporządzenie stosownego aneksu każdorazowo przy zmianach dotyczących budowy hali, określenie nowych cen oraz terminów realizacji.  

Generalne wykonawstwo realizowane przez Konspekt

Jak wspomniałem we wcześniejszej części bloga firma nasza zajmuje się budową hal stalowych jako Generalny wykonawca od 2003 r. Poniżej przedstawię Ci nasze ciekawe realizacje hal stalowych wybudowanych w tejże formule.

Hala produkcyjna w Wojkowicach
Hala segregacji darów w Brzegach
Hala produkcyjna w Modlnicy

Opracowanie przygotował Przemysław Szalek, dział ofertowania oraz realizacji.

Ostatnie wpisy