Hale stalowe – dlaczego wybrać certyfikowanego producenta hal stalowych?

Budowa hal stalowych to bardzo skomplikowany i złożony proces zarówno od strony projektowej, jak i wykonawczej. Na pytanie, dlaczego warto wybrać certyfikowanego producenta hal stalowych, odpowiedź jest prosta, dzięki certyfikacji otrzymujesz:

 • Dopuszczenie konstrukcji stalowej do stosowania w budownictwie,
 • Rozwiązania systemowe,
 • Bezpieczeństwo użytkowania obiektu,
 • Materiały najwyższej jakości posiadających niezbędne atesty,
 • Pełną kontrolę wykonania na każdym etapie budowy,
 • Obsługę inwestycji przez specjalistów dobrze znających Prawo Budowlane.

Jeżeli nie wiesz, jak wybrać producenta hali stalowej zapoznaj się z naszym artykułem: Jak wybrać producenta hal stalowych? 5 cech, które wyróżniają dobrego wykonawcę

Koncepcja hali z suwnicą

Co wyróżnia certyfikowanego dostawę konstrukcji stalowej?

Certyfikowany dostawca hal stalowych zobowiązany jest do wykonania konstrukcji zgodnie z normą, czyli Prawem Budowlanym. W celu uzyskania certyfikacji zakładowej kontroli produkcji wymagany jest specjalistyczny audyt jednostki notyfikowanej. To właśnie ta jednostka nadaje Certyfikację Wyrobu CE.

W celu zapewnienia deklarowanej klasy wykonania konstrukcji stalowej należy wprowadzić pełen system kontroli wszelkich procesów związanych z wykonaniem konstrukcji stalowej, przede wszystkim:

 • Nadzór nad dokumentami i zapisami
 • Odpowiedni personel
 • Przegląd wymagań
 • Nadzór nad wyposażeniem produkcyjnym
 • Zakupy materiału
 • Postępowanie z materiałami
 • Kontrola i badanie
 • Proces projektowania
 • Proces produkcji
 • Nadzór nad wyposażeniem do kontroli i badań
 • Identyfikacja i identyfikowalność
 • Postępowanie z wyrobem niezgodnym
 • Działania korygujące i zapobiegawcze
 • Ocena zgodności i znakowanie wyrobu
 • Zabezpieczenie wyrobu
 • Postępowanie z reklamacjami
 • Łączniki mechaniczne i montaż konstrukcji

Certyfikowana konstrukcja stalowa, czyli jaka?

Certyfikacja jest niczym innym, jak zapewnieniem producenta, że konstrukcja została wykonana zgodnie z projektem z zachowaniem najwyższej staranności oraz z uwzględnieniem Prawa Budowlanego. W budownictwie rozróżnić można 4 klasy wykonania konstrukcji stalowej:

 • EXC1 – konstrukcje poddane obciążeniom stałym o klasie wytrzymałości do 275 MPa, schody i poręcze w budynkach mieszkalnych, budynki rolnicze bez regularnego ruchu osób,
 • EXC2 – większość obiektów przemysłowych takich jak: hale magazynowe, hale produkcyjne,
 • EXC3 – konstrukcje stalowe dla dużych miejsc zgromadzeń ludzi (stadiony, galerie handlowe) oraz belki podsuwnicowe, mosty, wierze, kominy,
 • EXC4 – konstrukcje nośne, które w przypadku awarii mogą spowodować tragiczną w skutkach katastrofę, jak w przypadku elektrowni atomowej lub mostów nad obszarem gęsto zaludnionym.

Dobór odpowiedniej klasy wykonania konstrukcji stalowej zależy od klasy konsekwencji oraz kategorii użytkowania obiektu. Im wyższe ryzyko dla życia ludzkiego, tym wyższa klasa konsekwencji, dlatego inne są wymagania wykonawcze w przypadku budowy stadionów, a inne w przypadku budowy budynków gospodarczych. Dobór kategorii użytkowania obiektu również zależy od jego przeznaczenia. Mniejsze wymagania stawiane są dla konstrukcji narażonych na oddziaływanie przeważająco statyczne, a większe dla konstrukcji narażonych na oddziaływania zmęczeniowe, jak np. mosty drogowe. To właśnie dostawca konstrukcji stalowej deklaruje, że wykonał konstrukcję zgodnie z normą, biorąc pełną odpowiedzialność za wykonaną przez siebie konstrukcję. Zapraszam Cię do zapoznania się z naszym opracowaniem Producent hal stalowych – jak wygląda produkcja konstrukcji stalowej krok po kroku?

Bezpieczeństwo użytkowania obiektu jest bezpośrednio połączone z jego korozyjnością. Wykonując konstrukcję stalową, należy zapewnić odpowiednie zabezpieczenie antykorozyjne konstrukcji stalowej, co wpływa na gwarancję producenta oraz jej trwałość. W przypadku konstrukcji stalowych narażonych na agresywne środowisko chemiczne należy zastosować specjalistyczne zabezpieczenie antykorozyjne, w przeciwnym razie istnieje duże ryzyko uszkodzenia oraz degradacji konstrukcji. W celu poprawnego wykonania zabezpieczenia antykorozyjnego należy połączyć ze sobą kwestie związane z przygotowaniem powierzchni oraz doboru systemu antykorozyjnego. Nawet najlepszy system antykorozyjny może zostać uszkodzony przy wadliwie przygotowanej powierzchni, a przede wszystkim przez ostre krawędzie.

 • Przygotowanie powierzchni pod malowanie:

P1 – przygotowanie pod malowanie dla niskiej agresywności środowiska

P2 – eksploatacja w agresywnych warunkach korozyjności

P3 – eksploatacja w bardzo agresywnym środowisku, bardzo dokładne przygotowanie powierzchni

 • Dobór systemu antykorozyjnego w zależności od środowiska:

C1- ogrzewane budynki z czystą atmosferą,

C2 – atmosfery o małym stopniu zanieczyszczenia,

C3 – atmosfery miejskie i przemysłowe średnio zanieczyszczone,

C4 – obszary przemysłowe oraz obszary przybrzeżne o średnim zasoleniu,

C4-I – obszary przemysłowe o agresywnym środowisku chemicznym oraz dużej wilgotności,

C4-M – obszary przybrzeżne o dużym zasoleniu,

Certyfikat PN-EN1090

Podsumowanie

Jak widzisz, na poprawne wykonanie konstrukcji wpływa wiele aspektów, od samych zakupów, przez badanie spoin po zabezpieczenie antykorozyjne i montaż. Oznakowanie CE jest gwarantem wykonania konstrukcji stalowej najwyższej jakości, co zapewnia bezpieczeństwo Tobie, Twojej rodzinie oraz pracownikom. Często różnice cenowe między dwoma wykonawcami nie wynikają z narzucenia dodatkowej marży do wykonania konstrukcji stalowej, a z niezachowania wszystkich standardów wykonania przez tańszego, niecertyfikowanego i mniej doświadczonego wykonawcę. Firmy takie najczęściej weryfikuje czas, dlatego warto szukać wykonawcy z dużym doświadczeniem na rynku. Firma Konspekt może pochwalić się 20-letnim doświadczeniem w branży zarówno projektowej, jak i wykonawczej. Zrealizowaliśmy setki inwestycji, co sprawiło, że jesteśmy numerem 1 wśród firm budujących hale stalowe na terenie Śląska oraz Małopolski.

Opracowanie przygotował Przemysław Szalek, dział ofertowania oraz realizacji.

Ostatnie wpisy