Odległość hali magazynowej od granicy działki – przepisy dotyczące usytuowania hal magazynowych

Odpowiedź na pytanie, w jakiej odległości od granicy działki można zabudować halę magazynową, jest bardzo złożona. Należy wziąć pod uwagę postanowienia MPZP, charakterystykę hali magazynowej oraz klasyfikację przeciwpożarową. Ustawodawca bierze pod uwagę bezpieczeństwo przeciwpożarowe wpływ oddziaływania inwestycji na działki sąsiadujące. Minimalna odległość  hali magazynowej od granicy działki nie powinna być mniejsza niż:

 • 4 m – w przypadku budynku zwróconego ścianą z  oknami lub drzwiami w stronę tej granicy;
 • 3 m – w przypadku budynku zwróconego ścianą bez  okien i drzwi w stronę tej granicy.

Na poprawne usytuowanie obiektu na terenie budowy ma wpływ nie tylko odległość od granicy, ale również odległość od najbliższego budynku. Budując halę o dużym obciążeniu ogniowym lub halę zagrożoną wybuchem konieczne będzie odsunięcie się od zewnętrznej ściany budynku sąsiadującego aż o 20 m. Pierwszym dokumentem, który pozwoli Ci ustalić, w jakiej odległości od granicy działki można zabudować halę magazynową, jest analiza Miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego (MPZP). To on określa:

 • jakie obiekty mogą powstać na terenie działki
 • w jakiej odległości od granicy działki.

Jeżeli chcesz dowiedzieć się jaką działkę wybrać pod budowę, zapoznaj się z podlinkowanym przeze mnie artykułem, co pozwoli Ci uniknąć problemów z późniejszym usytuowaniem hali magazynowej. W dalszej części artykułu dowiesz się jakie są podstawowe warunki zabudowy hali magazynowej.

Budowa hali na działce budowlanej – podstawowe pojęcia

Na tym etapie powinieneś poznać kilka podstawowych pojęć dotyczących usytuowania hal magazynowych oraz innych obiektów przemysłowych, które będą miały wpływ na ocenę inwestycji pod kątem jej przeznaczenia oraz zabezpieczenia przeciwpożarowego. Jak wspomniałem we wcześniejszej części artykuły formalno-prawne aspekty usytuowania działki są bardzo zawiłe, dlatego każdorazowo analizę prawną inwestycji powinien przeprowadzić doświadczony architekt z uprawnieniami, jeżeli masz jakiekolwiek wątpliwości dotyczące projektowania hali magazynowej, skontaktuj się z naszym działem projektowym, rozwiejemy Twoje wszelkie wątpliwości.

 • ZL – kategoria zagrożenia ludzi
 • PM – budynek produkcyjno-magazynowy
 • PZW – pomieszczenie zagrożone wybuchem
 • Q – gęstość obciążenia ogniowego wyrażona MJ/m2
 • R – nośność ogniowa (w minutach)
 • E – szczelność ogniowa (w minutach)
 • I – izolacyjność ogniowa (w minutach)

Będąc bogatszym o tą wiedzę, przedstawię Ci ogólne przepisy dotyczące usytuowania hali magazynowej zgodnie z Rozporządzeniem ministra infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie obiekty budowlane, co pomoże Ci oszacować jaką odległość powinieneś zachować budując nowoprojektowaną halę magazynową.

Odległości od granicy

Jak przeczytać można z powyższej tabeli największą odległość od budynku sąsiadującego należy zachować w przypadku hal zagrożonych wybuchem, oraz hal o dużym obciążeniu ogniowym powyżej 4000 MJ/m2. Budynki takie są jednak rzadkością i wymagają dokładnej analizy formalno-prawnej w celu optymalizacji kosztów budowy hali magazynowej. Dużo częściej buduje się hale magazynowe bez zabezpieczenia przeciwpożarowego o obciążeniu Q  mniejszym bądź równym 500 MJ/m2. Przygotowałem dla Ciebie grafikę przedstawiającą podstawowe odległości, jakie należy zachować projektując halę magazynową.  

Istnieje możliwość zbliżenia się do granicy działki na mniejsze odległości, lecz konieczne w tym przypadku będzie wykonanie kosztownej ściany oddzielenia pożarowego o odpowiedniej odporności ogniowej REI. Ścianę taką należy wykonać z niepalnych materiałów, sama ściana musi zostać wzniesiona na własnym fundamencie. Jeżeli chcesz wiedzieć jak poprawnie zaprojektować halę magazynową, zapoznaj się z podlinkowanym artykułem. Korzystając z okazji, zaproszę Cię również do zapoznania się z artykułem dotyczących kosztów budowy hali magazynowej oraz naszym kalkulatorem kosztów budowy hali.

Przemyślane projektowanie kluczem udanej inwestycji

Firma Konspekt jest firmą wywodzącą się z projektowania. Na rynku Polskim jak i zagranicznym pracujemy od 2003 r. Wiedza zdobywana latami oraz doświadczenie na budowie sprawiło, że nasze projekty są w pełni zoptymalizowane dzięki czemu możesz cieszyć się tanią w budowie, lekką oraz wolną od wad halą magazynową. Zapraszam Cię do zapoznania się z naszymi realizacjami, gdzie znajdziesz nasze najciekawsze realizacje hal magazynowych.

Hala w Norwegii
Hala w Norwegii
Hala produkcyjno-magazynowa w Imielinie

Opracowanie przygotował Przemysław Szalek, dział ofertowania oraz realizacji.

Ostatnie wpisy