Hale magazynowe — Jakie wymagania musi spełnić hala magazynowa?

Hala magazynowa powinna spełnić szereg wymogów formalno-prawnych, jednak w zależności od przeznaczenia samego magazynu wymagania te będą inne. Jeżeli nosisz się z zamiarem budowy hali magazynowej, musisz odpowiedzieć sobie kilka kluczowych pytań, takich jak:

 • Jakie materiały zamierzasz magazynować?
 • Czy hala będzie przeznaczona pod stałe miejsca pracy?
 • Jaką temperaturę planujesz utrzymywać wewnątrz hali magazynowej?
 • Czy planujesz wyposażyć halę magazynową w suwnicę lub antresolę?
 • Czy ze względu na profil Twojej działalności w hali będą panowały warunki szkodliwe jak agresywne środowisko chemiczne lub nadmierny hałas?

Odpowiedź na te pytania jest istotna do określenia technologii wykonania hali magazynowej, ciężaru konstrukcji stalowej, konieczności zabezpieczenia przeciwpożarowego hali, jak i rodzaju zastosowanej lekkiej obudowy.

W artykule tym znajdziesz wiele kluczowych informacji, jakie wymagania musi spełnić hala magazynowa, aby była wszechstronna, tania w budowie oraz trwała.

Czym tak naprawdę jest hala magazynowa?

Hala magazynowa jest obiektem budowlanym powstałym w celu magazynowania materiałów oraz produktów, takich jak profile stalowe, żywność, maszyny i urządzenia, leki czy meble. Duża wszechstronność hal magazynowych sprawia, że w zależności od jej przeznaczenia należy dostosować jej technologię do profilu działalności Twojej firmy. 

hala magazynowa stali

Nie każda hala magazynowa wygląda tak samo. Budując magazyn ciężkich elementów stalowych, warto rozważyć zastosowanie suwnicy. W przypadku magazynu artykułów spożywczych może zajść konieczność zastosowania bezpiecznej dla żywności powłoki foodsafe zapewniającej łatwe i szybkie jej czyszczenie. Inaczej jest w przypadku wielkopowierzchniowych centrów logistycznych oraz hal wysokiego składowania, gdzie najistotniejszą rolę grają wymiary hali oraz jej wyposażenie w bramy dokowe.

Niemniej jednak wszystkie hale magazynowe jako obiekty budowlane muszą być wybudowane zgodnie z postanowieniami Prawa Budowlanego oraz Rozporządzenia Ministra Infrastruktury w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie. Czego dotyczą owe postanowienia? Między innymi;

 • usytuowania na terenie działki,
 • nośności i stateczności konstrukcji,
 • bezpieczeństwa pożarowego,
 • higieny, zdrowia i środowiska,
 • bezpieczeństwa użytkowania i dostępności obiektów,
 • ochrony przed hałasem,
 • oszczędności energii i izolacyjności cieplnej,
 • zrównoważonego wykorzystania zasobów naturalnych
 • usuwania ścieków, wody opadowej i odpadów

Chcesz dowiedzieć się, jakie są przepisy dotyczące usytuowania hali magazynowej na granicy działki? Zapoznaj się z naszym artykułem, w którym szczegółowo opisaliśmy wymagania dotyczące usytuowania hal magazynowych.

Magazyn z przeznaczeniem pod stałe miejsca pracy

Jeżeli zatrudniasz pracowników, powinieneś zapewnić im bezpieczne i higieniczne warunki pracy, ale co tak naprawdę to oznacza? Wymagania stawanie przez prawo budowlane są dużo bardziej rygorystyczne w przypadku magazynów przeznaczonych pod stałą obsługę pracowników niż magazynów bezobsługowych.

Hala magazynowa z biurem
 • Minimalna temperatura:

W zależności od rodzaju wykonywanej pracy przez pracowników wymagania temperaturowe będą inne. W przypadku ciężkiej fizycznej minimalna temperatura magazynu powinna wynosić 14°C, natomiast w przypadku lekkiej pracy fizycznej 18°C.

 • Dostęp do pomieszczeń higieniczno-sanitarnych:

Zatrudniając pracowników, powinieneś zapewnić im dostęp do pomieszczeń higieniczno-sanitarnych, takich jak; toaleta, umywalnia, szatnia oraz jadalnia. Pomieszczenia takie powinny być ogrzewane, oświetlone, wentylowane oraz utrzymywane w dobrym stanie czystości. Wymagana powierzchnia tych pomieszczeń zależy w głównej mierze od tego, ilu pracowników zamierzasz zatrudniać do obsługi magazynu. Jeżeli zastanawiasz się, czy lepiej zdecydować się na budowę części socjalno-biurowej murowanej czy wewnątrz hali, zapoznaj się z niniejszym artykułem, w którym szczegółowo odpowiedzieliśmy na to pytanie.

 • Doświetlenie hali magazynowej światłem dziennym, naturalnym:

Prawo Budowlane stawia również jasne wytyczne dotyczące doświetlenia stałych miejsc pracy naturalnym światłem dziennym. W tym celu najczęściej stosuje się naświetla dachowe, które są idealnym materiałem stosowanym do doświetlenia hali. Doświetlając halę światłem dziennym naturalnym, należy zachować odpowiedni stosunek okien oraz naświetli do powierzchni posadzki, który w tym przypadku wynosi 1 do 8. Co to oznacza? Na każde 100 metrów kwadratowych hali, powierzchnia doświetlenia powinna wynosić co najmniej 12,5 metra kwadratowego liczonego w świetle otworu.

Jeżeli planujesz budowę hali produkcyjnej, koniecznie zapoznaj się z niniejszym artykułem, z którego dowiesz się, jakie wymagania musisz spełnić, budując halę produkcyjną.

Temperatura hali magazynowej — jak dobrać płyty warstwowe?

Decydując się na budowę hali magazynowej, masz zapewne w głowie założenia dotyczące temperatury, jaka powinna panować w hali. To właśnie ona determinuje rodzaj oraz grubość płyt warstwowych.

Magazynowa hala stalowa

Budując nieogrzewaną halę magazynową, nic nie stoi na przeszkodzie wykonania pokrycia hali z blachy trapezowej, co stanowi najbardziej budżetową wersję budowy hali magazynowej.

Inaczej ma się w przypadku ogrzewanych hal magazynowych. Jak zapewne zauważyłeś, koszty ogrzewania stanowią coraz większy procent wszystkich kosztów prowadzenia działalności gospodarczej. Wszystko to wpłynęło na zaostrzenie się przepisów i norm dotyczących izolacyjności termicznej budynków.

W poniższej tabeli znajdziesz informację jak poprawnie dobrać płyty warstwowe, tak aby spełniały wymagania stawiane przez Prawo Budowlane.

Temperatura pomieszczeń; ti ≥ 16°CWymagana izolacyjność
Płyta warstwowa z rdzeniem z PIR o gr. 16 cm0,15 U=W/m²·K
Płyta warstwowa z rdzeniem z PIR o gr. 11 cm
0,20 U=W/m²·K
Temperatura pomieszczeń; 8°C ≤ ti < 16°CWymagana izolacyjność
Płyta warstwowa dachowa z rdzeniem z PIR o gr. 8 cm0,30 U=W/m²·K
Płyta warstwowa ścienna z rdzeniem z PIR o gr. 6 cm
0,45 U=W/m²·K
Temperatura pomieszczeń; bez wymagań 
Blacha trapezowa bez warstwy dociepleniabez wymagań

Jesteś ciekawy, ile kosztuje budowa hali magazynowej? Skorzystaj z naszego kalkulatora budowy hal, który umożliwia otrzymanie dynamicznej oferty na budowę hali stalowej w różnych konfiguracjach.

Hale magazynowe — klasyfikacja ze względu na rodzaj składowanego materiału

Bardzo często to właśnie rodzaj składowanego materiału oraz jego ilość determinuje kosz budowy hali magazynowej. W przypadku dużej ilości palnych materiałów, jak na przykład klei, rozpuszczalników olei, styropianu lub suchego drewna może zajść konieczność budowy hali w wysokiej klasie zabezpieczenia przeciwpożarowego.

Najczęściej buduje się hale magazynowe o konstrukcji stalowej bez zabezpieczenia przeciwpożarowego, a samą ilość składowanych materiałów dostosowuje się do granicznej wartości 500 MJ/m², która pozwala na znaczące obniżenie kosztów budowy hali. Często jednak ilości składowanego materiału z założenia nie przekracza granicznej wartości obciążenia ogniowego z uwagi niepalność składowanego materiału, jest tak w przypadku profili stalowych, blach, pustaków i tym podobnych.

Montaż płyt warstwowych na hali stalowej

Co to wszystko znaczy dla inwestora? Po obliczeniu gęstości obciążenia ogniowego składowanego materiału halę magazynową należy zakwalifikować ją do odpowiedniej klasy zabezpieczenia przeciwpożarowego. To właśnie ona określa technologię wykonania hali magazynowej. Budując halę w klasie zabezpieczenia przeciwpożarowego „A” oraz „B” (hale o dużym obciążeniu ogniowym), słupy hali magazynowej najczęściej wykonuje się jako żelbetowe z dachem o konstrukcji stalowej. Żelbet jako materiał budowlany charakteryzuje się bardzo dobrymi parametrami ogniochronnymi oraz wytrzymałościowymi, co jednak wiąże się z dużo większymi nakładami finansowymi niż w przypadku klasycznych, stalowych hal magazynowych, które są idealnym rozwiązaniem w przypadku budowy hali w klasie „C”, „D” oraz „E”.

Istnieje możliwość obniżenia klasy zabezpieczenia przeciwpożarowego poprzez zastosowanie systemów przeciwpożarowych jak instancja tryskaczowa, klapy dymowe oraz kurtyny dymowe. Dobór optymalnego rozwiązania zabezpieczenia przeciwpożarowego określa operat przeciwpożarowy opracowywany przez rzeczoznawcę ds. pożarnictwa.

Hale magazynowe na odpady — w dbałości o ochronę środowiska

Magazynowanie odpadów oraz substancji chemicznych jest kolejnym przykładem, w którym dostosowanie technologii budowy hali magazynowej może istotnie zwiększyć koszt całego przedsięwzięcia.

Magazynując oraz przetwarzając odpady i inne substancje toksyczne należy dotrzymać wszelkich starań przed przedostaniem się szkodliwych substancji do środowiska naturalnego.

Magazyn na odpady

Jak to zrobić? Jest wiele sposobów na zabezpieczenie hali przed przedostaniem się szkodliwych substancji do środowiska, takich jak zabezpieczenie posadzki hali membraną chemoodporną oraz olejoodporną lub wykonanie wierzchniej warstwy posadzki z żywicy epoksydowej. Wszystko to ma na celu uniemożliwienie przedostania się toksycznych substancji do gleby oraz skażenia terenu.

Często konieczne jest również wyposażenie hali magazynowej w odwodnienie liniowe połączone z kanalizacją przemysłową wyposażoną w odpowiedni separator. Jest to najlepszy sposobów na bezpieczne odprowadzenie ścieków z hali magazynowej.  Koszt wykonania takiej instalacji zależy w głównej mierze od toksyczności samego czynnika i może kosztować od kilkuset do nawet kilku tysięcy złotych za każdy metr bieżący kanalizacji.

Jak wybudować halę pod wynajem?

Coraz częstszym trendem wyznaczanym przez inwestorów jest budowa hal magazynowych pod wynajem. Najczęściej są to hale o szerokości osiowej wynoszącej od 10 do 15 metrów i długości powyżej 60 metrów.

Budowa hali modułowej jest idealnym rozwiązaniem, które umożliwia podział hali na sektory. Wynajem pojedynczych boksów hali bez konieczności wynajmowania całej powierzchni hali jest korzystna zarówno dla najemców, którzy wynajmują dokładnie taką powierzchnię magazynu, jaką potrzebują, jak i Inwestorów, którzy nie muszą ogrzewać pustej powierzchni magazynowej. Dodatkowym atutem wynajmowania pojedynczych boksów hali magazynowej jest wyższa stawka wynajmu za metr kwadratowy w porównaniu do stawki wynajmu wielkopowierzchniowych hal magazynowych, których stawki wynajmu mogą być nawet 2-krotnie niższe.

W tym przypadku im bardziej uniwersalny magazyn wybudujesz, tym lepiej. Właśnie dlatego warto zastosować materiały charakteryzujące się wysoką izolacyjnością, które umożliwią Ci utrzymywanie wyższych temperatur przy relatywnie niskich kosztach utrzymania.  

Opracowanie przygotował Przemysław Szalek, dział ofertowania oraz realizacji.

Ostatnie wpisy