Bilder

» Bilder

Oświęcim  – Produktion- och lagerhall med travers
Lillpolens vojvodskap
Hall med stålkonstruktion anpassad till traversmontering.
Hallens mått:

 • Längd: 80,00m
 • Bredd: 25,07m
 • Nockhöjd: 13,93m
 • Fri takhöjd: 11,56m
 • Krokhöjd: 10m
 • Travers lyftkapacitet: Q=20t
 • Axiell spännvidd: 23,3m

Stålhall med fackverkskontruktion. Vägg- och takbeklädnad i form av lätta kompositpaneler med en 10 cm tjock polyuretanskum kärna. Industrigolv med lös armering och ythärdning. I hallens främre del finns det två vipportar. Objektets framsida består av social byggnad i murverk. Traversbalkar har ritats och tillverkats med hjälp av vår innovativa teknik. Den tekniken möjliggör deras minskad tyngd, därav minskade kostnader.

Jaworzno – Enkel produktions- och lagerhall
Schlesiens vojvodskap
Hallens mått :

 • Längd: 48m
 • Bredd: 20m
 • Nockhöjd: 13,93m
 • Fri takhöjd: 6m (upp till fackverkets nedre kanten)

Beklädd med kompositpaneler med en 10 cm tjock kärna av polyuretanskum. Hallens särdrag är långt takfönster på tackåsen vilket tillåter att dagsljuset når hallens alla vrår. Hallens konstruktion utgår från LIGHT 20m system vilken tillåter uppförande av lätta och konstnadseffektiva stålhallar där priset för användabar golvyta hålls så lågt som möjligt (kr/kvadratmeter av användbar golvyta). Den byggnaden är ett mönsterexempel på ”entusare” (en hall med användbar golvyta på 1000 kvadratmeter), som ska utnyttjas som lagerlokal. Hallen möter alla krav på belysning för arbetsbyggnader tack vare takfönster och övriga fönster. Det finns två vipportar (den ena på sidoväggen och den andra på gavelväggen) som tillåter fri rörlighet för fordon.

Żory– enkel garage/lagerbyggnad med ett skyddstak
Żory, Schlesiens vojvodskap
Hallens mått:

 • Bredd: 20m
 • Längd: 30m
 • Skyddstakets längd: 12 m
 • Fri takhöjd: 6m (upp till fackverkets nedre kanten)

Beklädd med belagd trapetsplåt T55. En vipport. Hallen fungerar främst som garagelokal för lantbruksfordon och lagerlokal för lantbruksprodukter. Den byggnaden är en utmärk kombination av de lättaste och billigaste fackverkslösningar med hög säkerhetsnivå av konstruktionen (full bärförmåga avseende snö- och vindlast). Hallbyggnad utnyttjar skräddarsydda lösningar typiska för LIGHT system som utvecklats av Konspekt. LIGHT Konspekt är en billig systemlösning som sparar pengar och inte skadar byggnads funktionalitet. Ett träffsäkert val för alla som är ute efter efter den största möjliga användbar golvyta till mindre investeringsutgifter . Byggnaden är baserad på LIGHT 20m systemlösning för lätta stålhallar.

MODLNICA nära KRAKOW – lager/produktionshall
Lillpolens vojvodskap
Hallens mått :

 • Bredd: 24m
 • Längd: 48m
 • Fri takhöjd: 6m (upp till fackverkets nedre kanten)

Beklädd med kompositpaneler med en 10 cm tjock kärna av polyuretanskum. Det finns tre vipportar (en på gavelväggen och två andra på fasaden). På tackåsen finns det ett takfönster som på ett utmärkt sätt belyser hela utrymmet. På hallens baksidan finns det en kontor- och socialbyggnad i traditionell murverk. Anläggningen har utformats i enlighet med högsta standard, vad gäller både dess funktionella och visuella aspekter. Hallens exceptionellt fina fasad pryder hela investeringen.

Imielin– Produktionhall med travers
Schlesiens vojvodskap

Hall med stålkonstruktion anpassad för traversmontering.
Hallens mått:

 • Längd: 30m
 • Bredd: 24m
 • Nockhöjd: 8,91m
 • Fri takhöjd: 6,84m
 • Krokhöjd: 5m
 • Travers lyftkapacitet: Q= 2x2t (tvåbalkstravers)
 • Axiell spännvidd: 22,5m

Stålhall med skelettkonstruktion. Vägg- och takbeklädnad av belagd trapetsplåt. Industrigolv med lös armering och ythärdning. Det finns två vipportar (en på varje gavelvägg). Den anläggningen är en av våra mest intresseväckande investeringar på grund av sina otypiska proportioner (med tanke på en traversbyggnad), eftersom dess form liknar snarare en fyrkant. Genom att tillämpa fackverkslösningar kunde vi verkställa en lätt konstruktion vilket medför minskade investeringsutgifter.

Dąbrowa-Górnicza– Enkelt lagerskyddstak
Dąbrowa Górnicza, Schlesiens vojvodskap
Takets mått:

 • Bredd: 33,43m
 • Längd: 20,6m
 • Fri takhöjd: 4,55m (upp till fackverkets nedre kanten)

Takbeklädning av belagd trapetsplåt. Den anläggningen utgör ett bra exempel på en skräddarsydd byggnad. Kunden la speciell stor vikt vid geometriska och funktionella aspekter av investeringen. Nyckelfrågan var att minska antalet pelare (vi har tillämpat sex), uppnå användbar höjd, minst 4,5 m, möjliggöra fri fordonstrafik i huvudområdet samt att skydda nedre delar av pelare mot slumpmässiga slag. Med tanke på sistnämnda krav har vi valt att tillämpa asymmetriska bärbjälkar i fackverk (deras spännvidd: 20m, 10m). Dessutom har vi också föreslagit armerade kärnor (1m i höjd) som utgör pelarnas bas.

Gliwice
– Produktion- och lagerhall med travers
Gliwice, Schlesiens vojvodskap
Hallens mått:

 • Bredd: 16,15 m
 • Längd: 42,7m
 • Fri takhöjd: 6.5m (upp till fackverkets nedre kanten)
 • Krokhöjd: h=4,73m
 • Travers lyftkapacitet: Q= 16t
 • Axiall spännvidd: 15,2m

Modern lager och produktionhall ritad och uppförd med CRANE Konspekt systemlösning, med hänsyn till alla förutsättningarna för traversmontering. En anläggning av högsta kvalitet som uppfyller kundens önskemål. Vi har tillämpat takbjälkar i fackverk, förstärkta traversbalkar av stål, hanbjälkar i fackverk samt takhanbjälkar. Beklädnad av kompositpaneler med kärnan av polyuretanskum eller av minerallull (beroende på väggen). Anläggningen består av förzinkade stålkomponenter som är skyddade mot korrosion.

Katowice
– Verkstadshall med travers
Schlesiens vojvodskap
Hallens mått:

 • Bredd: 13,2m
 • Längd: 25m
 • Fri takhöjd: 16,4m (upp till fackverkets nedre kanten)
 • Krokhöjd: h=5m
 • Travers lyftkapacitet: Q= 12,5t
 • Axiell spännvidd: 12m

En av mindre travershallar vi har hittills uppfört. Byggnaden har ritats och utrustats med travers för att kunna fungera som högspecialiserad bilverkstad. Främsta utmaningen med framtagning av investeringen var anpassning av ritning till området, eftersom det finns stor risk av markdeformationer på grund av gruvbrytning. Det finns vipportar och en rad fönster. En av gavelväggar gränsar till en kontorbyggnad i murverk. Beklädnad av belagd trapetsplåt, silverfärgad.

Cieszyn – Produktionhall med kontorutrymme.
Cieszyn, Schlesiens vojvodskap
Byggnadens mått:

 • Bredd:15m (både hall som kontorsbyggnad)
 • Hallens längd: 18m
 • Kontorsdelen längd: 7m
 • Fri takhöjd: 3m (upp till fackverkets nedre kanten)

Anläggningens syfte: låg produktionshall för små elektroniska komponenter. Dess fri takhöjd på endast 3 meter är tillräckligt för att utföra sådant arbete i lämpliga arbetsvillkor. Ett utmärkt prov på att man kan uppföra en fungerande produktionhall till låga kostnader och samtidigt uppfylla stränga tekniska krav. En av gavelväggar gränsar till kontorsbyggnad, vilkens konstruktion och färgsättning samspelar med hallen. Båda två delar utgör en större arkitektonisk enhet.

Jaworzno II– Verkstadshall med travers
Schlesiens vojvodskap
Hallens mått:

 • Bredd: 13,82m
 • Längd: 27m
 • Fri takhöjd: 6,5m (upp till fackverkets nedre kanten)
 • Krokhöjd: h=5m
 • Travers lyftkapacitet: Q= 15t

Den här byggnaden är ett exempel på en liten produktionhall utrustad med en lyftkran – en rälsgående travers som möjliggör en mycket produktiv tillverkning. Genom att bygga hallen har firmans produktivitet ökats och blivit effektivare. Tack vare KPRMhallen kan företaget utvecklas och bli mer konkurrenskraftig. Efter den investeringen har företagets inkomster höjts påtagligt. Hallen är utrustad med en travers, vilkens produktionsvolym är anpassad till produktionsnivåer. Traverskranens läge i hallen tillåter att lastbilar får fri rörlighet för att lasta eller lasta av färdigvarorna. Beklädd med kompositpaneler med en 10 cm tjock polyuretanskum kärna, har två portar samt entrédörr.

Libertów– Produktion- och lagerhall med travers
Libertow, Lillpolens vojvodskap
Hallens mått:

 • Bredd (med skyddstaket): 25 m (varav 5,8 – skyddstaket)
 • Längd: 80m
 • Fri takhöjd: 6,7m (upp till fackverkets nedre kanten)
 • Travers lyftkapacitet: Q= 5t
 • Travers spännvidd: 18m
 • Krokhöjd: h=5,25m

Anläggningen består av ergonomisk hall med travers samt ett skyddstak som möjliggör direkt lastning och avlastning av varor för lastbilar. Det här är ett mycket unikt och säreget objekt. Egentligen är det en sammanställning av en murverksbyggnad (yttre curtain walls) med en stålkonstruktion (resten av byggnaden, även traversgrunden). Tillämpningen av en sådan lösning medför att man kan värma upp anställningen med hjälp av en lätt-våt metod samt att dess fasadsrappning är oerhört estetsik. En fördel till med hallen är att det uppstår en specifik mikroklimat, förmånlig för några av produktionsskeden. Portar och entrédörr på gavel- och sidovägg.

Lędziny– – lager/tekniskhallar med skyddstak

Lędziny, Schlesiens vojvodskap:
Byggnadens mått:

 • Bredd: 12m
 • Hallens längd: 15m, 10m
 • Skyddstaket längd: 15m
 • Fri takhöjd: 4m (upp till fackverkets nedre kanten)

Den byggnadskomplexen är avsedd för att sköta reningsverksarbete. Den består av en enkel servicehall med några teknikrum och garageutrymme; en lagerhall för lagring av varor använda i reningsprocessen; ett skyddstak med betonggolv. Skyddstaket är ett extra utrymme, lämpligt till olika ändamål. Båda haller har utförts med hänsyn till begränsade kostnader, enligt regler gällande offentliga upphandlingar (eftersom det var en offentling upphandling). På grund av detta är anläggningen beklädd med kompositpaneler med tjärnan av frigolit som på betydande sätt minskar investeringskostnader. Tack vare den lösningen kunde vi framställa ändamålsenliga hallar till lägre pris. Hela komplexen är utrustad med tre vipportar (manuell drift) och stål entrédörr. Vi är glada över att deltagit i projektet som ska rena lokala vattendrag.

Cieszyn II – produktionhall med kontoravdelning och skyddstak
Cieszyn, Schlesiens vojvodskap
Hallens mått:

 • Bredd: 12m
 • Hallens och skyddstaket längd: 24m
 • Skyddstaket bredd: 10,22m
 • Fri takhöjd: 5m (upp till fackverkets nedre kanten)

Ett exempel på en helhetslösning för multifunktionell investering. Vad som ingår i investeringen: att utföra en stålhall med skelettsystem som skulle tjäna som demonteringsplats för fordon; att konstruera ett pulpitskyddstak som utgör en teknisk anläggning för den ovannämnda hallen. Dessutom byggde vi en kontorbyggnad i murverk. Hallen är beklädd med kompositpaneler medan skyddstakets beklädnad består av trapetsplåt. Det mest intressanta med den här anläggningen är tillämpning av kompositpaneler med tjärnan av mineralull i murkverksbyggnadens taktäckning.

BILTVÄTT i SOSNOWIEC – bussvättshall för kollektivstrafikbussar
Sosnowiec, Schlesiens vojvodskap
Hallens mått:

 • Bredd: 6,22m
 • Längd: 27,3m
 • Fri takhöjd: 6,63m (upp till fackverkets nedre kanten)

Hall med ramkonstruktion avsedd som busstvätt för kollektivstrafikbussar och andra stora fordon. En av några byggnader som blivit ritat och uppfört med konstruktion av balkar med helt liv. Som extrakomponent har vi också ritat och byggt ett rum för teknisk utrustning av tvätten. Beklädd med kompositpaneler med en 10 cm tjock kärna av polyuretanskum. Hallen har två portar och polykarbonatbelysning på takåsen.

Chełmek– verkstadhall med travers
Chełmek, Lillpolens vojvodskap
Hallens mått:

 • Bredd: 10,8m
 • Längd: 30m
 • Fri takhöjd: 5,78m (upp till fackverkets nedre kanten)
 • Krokhöjd: h=4,76m
 • Travers lyftkapacitet: Q= 3,5t
 • Axiall spännvidd: 11m

En av mindre hall utrustad med travers hittills utfört av KONSPEKT. Trots sin kompakta konstruktion är det en helt funktionell byggnad – tack vare en stor vipport på gavelvägg och rälsgående travers avlastning av varor från lastbilar går smidigt och utan förhinder. Hallens taklutning är ovanligt för våra systemlösningar, eftersom det är på 15 grader. Hallens konstruktion bevisar att vi betraktar varje investering individuellt, vilket speglas i anläggningens kostnadeffektivitet.

BALICE nära Krakow – en produktion/lagerhall med kontorbyggnad
Lillpolens vojvodskap
Hallens mått:

 • Bredd: 19,6m
 • Längd: 25,2m
 • Fri takhöjd: 5,78m (upp till fackverkets nedre kanten)

En mindre produktion/lagerhall med kontorbyggnad i traditionell murverk. Hallen är beklädd med kompositpaneler och takets beklädnad består av tre lager: trapetsplåt, mineralull, PVC membran. Hallen är utrustad med en vipport och polykarbonatbelysning på takåsen.

Będzin kładka– gångbro
Schlesien vojvodskap

Gångbrons mått:

 • Längd:21m
 • Fri bredd: 3,13m

Stål gångbro avsedd för boende i närliggande villaområde. Stål brospann ligger på två fackverksbalkar. Ett utmärkande element för den gångbron är ett stålräcke av stålrör böjda till halvrunda profiler.

Bielsko Biała– bilverkstadshall
Schlesiens vojvodskap

Hallens mått:

 • Bredd:9m
 • Längd:11m
 • Fri takhöjd: 4,61m (upp till fackverkets nedre kanten)

En av mindre hallar med stålkonstruktion, avsedd för bilverkstad. Den är beklädd med kompositpaneler med tjärnan av frigolit. Dess belysning består av hängande lampor som är uppsatta på balkkonstruktion och det finns även extra polykarbonatbelysning. Dessutom har hallen två portar med glassegment och ståldörr på sidoväggen.

Częstochowa– lagerhall
Schlesiens vojvodskap

Mått:

 • Bredd: 9m
 • Längd: 11m
 • Fri takhöjd: 4,61m (upp till fackverkets nedre kanten)

Mindre lagerhall avsedd som stöd till fortlöpande tillverkning. Hallens utmärkande element är pelare av KKR som utgör en enhet med fackverksbalkar som har liknande tvärsnitt. Den är beklädd med kompositpaneler med tjärnan av frigolit.

Hotel Modlnica– stål överbyggnad
Modlnica när Krakow, Lillpolens vojvodskap
Mått:

 • Bredd: 16,13m
 • Längd: 24,04m

Stål överbyggnad på ett hotell i murverk. Vi har använt stålramar av svetsade stålprofiler och på det vis har hotellet vunnit två våningar i höjd, vilket medför större utrymme för hotellrum samt förbättrad synlighet. Genomförda byggarbeten har visat sig vara en lyckad investering som ger den förväntad avkastningen.

Jaworzno III– produktionhall
Schlesiens vojvodskap

Mått:

 • Bredd: 12m
 • Längd: 12m
 • Fri takhöjd: 4,20m (upp till fackverkets nedre kanten)

Mindre produktionhall med full funktionalitet. En av gavelväggar gränsar med en mindre kontorsbyggnad i traditionell murverk. Hallen är beklädd med kompositpaneler. På takåset installerades polykarbonatbelysning som belyser alla arbetsplatser i enlighet med arbetslagen. Förutom det, på vägar finns det en vipport öppnad för hand och en stål vipdörr.

Garaż Jaworzno– garage med stålkonstruktion
Schlesiens vojvodskap

Mått:

 • Bredd: 6m
 • Längd:21m
 • Fri takhöjd: 2,3m (upp till fackverkets nedre kanten)

Mindre garage med stålkonstruktion och fackverksbalkar, beklädd med kompositpaneler med en 10 cm tjock kärna av polyuretanskum. Avsedd för personbilar tillhörande ett försäljningsföretag. Det uppvärmda garaget skyddar bilarna mot ostadiga väderleksförhållande.

Ksiaż Wielki– lagerhall
Lillpolens vojvodskap

Mått:

 • Bredd: 12m
 • Längd:30m
 • Fri takhöjd: 4,95m (upp till fackverkets nedre kanten)

Hallen genomfört med hjälp av LIGHT KONSPEKT systemlösning för stålhallar i fackverk. Beklädd med trapetsplåt. Hallen har polykarbonatbelysning på takåsen samt en vipport. Avsedd för lagring av byggmaterial som tål låg temperatur.

Kęty– produktion/lager hall
Lillpolens vojvodskap

Mått:

 • Bredd: 13,92m
 • Längd: 85,68m
 • Nockhöjd: 9,59m

Otypisk fackverkshall med brant taklutning. Fackverkbalkars nedre del parallell med taket. I den anläggningen har vi använt en stålpelare med galgar för lagring av stålprodukter på en sida och på andra sidan en pelare av armerad betong. Hallen beklädd med kompositpaneler.

SKYDDSTAK ÖVER LÄKTARE i SOSNOWIEC– stålskyddstak över läktare

Schlesiens vojvodskap

Mått:

 • Längd: 32,25m
 • Bredd: 4,91m
 • Fri takhöjd: min.2,4m – max.3,60m

Investering har ritats och utförts för att skapa en plats där stadens invånare kan idrotta och njuta av olika nöjesevanemang. Vi har haft äran att rita och utföra ett skyddstak av stål över läktaren på en av stadens fotbollsplan. Tack vare fackverkslösningar kunde vi minska antal pelare (så att de inte stör när folk tittat på spännande spel). Vi har också utfört en lätt och prisvänlig konstruktion, vilket har påtagligt minskad investeringens kostnader.

Morawica– en lagerhall av stål med brant tak

Święty Krzyż vojvodskap

Lagerhall av stål, belägen på jordbruksmark
Hallens mått:

 • Längd: 25m
 • Bredd: 9,50m
 • Fri takhöjd: 4,61m

På grund av lokal detaljplan har hallen byggts med brant tak. En sådan taktyp samspelar med andra byggnader i närheten. Hallen är beklädd med kompositpaneler och har en slagport.

TOMASZÓW MAZOWIECKI – lagerhall av stål

Masoviens vojvodskap

Mindre lagerhall av stål avsedd för lagring av grundläggande produktionselement

Hallens mått:

 • Längd: 11m
 • Bredd: 9m
 • Fri takhöjd: 4,61m

Hallen ska fungera som lager för att upprätthålla kontinuitet i produktionen.
Dess kompakta mått möjliggör att uppföra den i praktiskt sett varje läge. Den här hallen är beklädd med kompositpaneler med tjärnan av frigolit och är utrustad med bågformad polykarbonatsbelysning på takåsen samt två vipportar och dörr.

Piaseczno– lagerhall av stål avsedd för lagring av salt

Masoviens vojvodskap

Lagerhall av stål med stödväggar av armerad betong avsedd för lagring av lösvaror
Hallens mått:

 • Längd: 18,00m
 • Bredd: 16,00m
 • Fri takhöjd: 5,60m

En av mest interessanta investeringar uppförda av KONSPEKT. Vid första ögonkastet ter det sig som en vanlig hall i vanlig storlek, men skenet bedrar. Den här anläggningen har ritats och utförts med hänsyn till stränga krav på antikorrosion avseende konstruktionen och beklädnad. Trots hög aggresivitet av de lagrade varorna (salt) har vi lyckats med att rita och utföra en byggnad som uppfyller alla krav.

Siemianowice Śląskie I– Lagerkyddstak av stål

Schlesiens vojvodskap
Ett skyddstak av stål avsedd som tak för produktionsplats med stödmurar av armerad betong
Byggnadens mått:

 • Längd: 25,00m
 • Bredd: 30,00m
 • Nockhöjd: 10,45m
 • Fri takhöjd: 8,00m

Anläggningen har stödmurar av armerad betong samt kanaler av armerad betong vilka fungerar som vattenbehållare. Stålkonstruktion är förankrad just på den armerade strukturen. Skyddstaket är beklädd med belagd trapetsplåt. Grundprincipen i den investering har varit att rita och uppföra en anläggning med full funktionalitet och samtidigt minska kostnader för investeringen.

Katowice– tak med stålkonstruktion

Schlesiens vojvodskap

Taktäckning med stålkonstruktion för en byggnad i traditionell murverk.
Mått:

 • Bärbjälkar med hela liv
 • Uppslagsbalkar: med hela liv

Taktäckningen av den anläggningen har skräddarsytts av våra medarbetare speciellt för den byggnaden. Takets stålkonstruktion stödjer sig på armerade pelare som utgör ett mellanstöd och på ankarjärn av armerad betong.

Siemianowice Śląskie II– Lagerkyddstak av stål

Schlesiens vojvodskap

Skyddstak av stål avsedd som tak för lossningplats. Skyddstaket utgör ett skydd mot ostadiga väderleksförhållande.
Byggnadens mått:

 • Längd: 12,00m
 • Bredd: 30,00m
 • Nockhöjd: 10,69m
 • Fri takhöjd: 8,00m

Det här skyddstaket är en av våra anläggningar med särskilt hänsyn till kostnadsminimering för investeringen. Dessutom byggnaden behövde uppfylla stränga tekniska krav: stor höjd upp till fackverkets nedre kanten (ända upp till 8m) och avsaknad av mellanstöd trots den stora spännvidden.

Rybnik– Lagerhall av stål

Schlesiens vojvodskap

Mindre stålhall avsedd för lagerlokal
Hallens mått:

 • Längd: 14,30m
 • Bredd: 9,80m
 • Nockhöjd: 5,43m
 • Fri takhöjd: 4,96m

Mindre lagerhall av stål avsedd för lagring av grundläggande produktionsmaterial som man använder i tillverkningsprocessen. Byggnaden är inte uppvärmd, belagd med trapetsstål. Dessutom i beklädnad finns det några luftventiler (till exempel på takåsen).

Wieprz– Tak med stålkonstruktion
Lillpolens vojvodskap

Taktäckning i form av lätta fackverksbjälkar av stål
Mått:

 • Upplagsbalkar med helt liv
 • Fackverksbjälkar

Tacktäckning av en offentlig byggnad består av fackverksbjälkar uppförda av KONSPEKT företag. Bjälkarna är installerade på armerade ankarjärn på murväggar och förankrade med hjälp av förband. Genom den sistnämnda lösningen kunde vi uppföra en anläggning som har många fördelar. Den murbyggnaden har en angenäm huskropp och är förmånligare lösningen när det gäller offentliga byggnader. Därefter takfackverksbjälkarna av stål möjliggör en prisvärd takläggning av stora spännvidder utan andra mellanstöd (som pelare eller väggar).

Siemianowice Śląskie III– silo av armerad betong med takläggning av takbjälkar av stål

Schlesiens vojvodskap

Mått:

 • Längd: 15,00m
 • Bredd: 12,50m
 • Fri takhöjd: 4,50m

Anläggningen av högst funktionalitet. Den är avsedd för silo för lagring av tungt halvlöst spån, som uppstår efter skrotsbearbetning. Takets stålkonstruktion som stödjer sig på stödväggar av armerad betong som utgör även byggnadens grund, skyddar lagrade produkter mot nederbörden.