Pozwolenie na budowę czy zgłoszenie? Dokumentacja hali namiotowej oraz magazynowej.

Bardzo często pytacie nas, kiedy można zdecydować się na budowę hali na zgłoszenie, czy potrzebne będzie pozwolenia na budowę. Ciągła ewaluacja Prawa Budowlanego sprawia, że trudno znaleźć sprawdzone informacje odpowiadające aktualnym aktom prawnym przypadającym na lata 2022 – 2023. 

Na pytanie pozwolenie czy zgłoszenie? Nie można jednak jednoznacznie odpowiedzieć. Wszystko zależy od przeznaczenia hali, technologii wykonania, tego, czy jest to tymczasowa hala namiotowa niezwiązana trwale z gruntem, czy też całoroczna hala magazynowa lub hala produkcyjna.

Jeżeli planujesz budowę hali tymczasowej, której okres użytkowania nie przekroczy 180 dni, możesz zdecydować się na budowę hali na zgłoszenie, jednak pod pewnymi warunkami. Najczęściej jednak uzyskanie pozwolenia na budowę będzie konieczne.

Montaż płyt warstwowych na hali
Budowa hali z płyty warstwowej.

Zapraszam Cię do lektury niniejszego opracowania, dowiesz się, w jakim przypadku możesz wybudować halę bez pozwolenia, oraz kiedy budowa hali wymaga uzyskania pozwolenia na budowę.

Budowa hali na zgłoszenie – jakie wymagania należy spełnić budując halę bez pozwolenia na budowę?

Modnym w ostatnim czasie stało się pojęcie budowy bez formalności. Nowelizacja ustawy o Prawie Budowlanym umożliwiła inwestorom budowę domu na zgłoszenie od 3 stycznia 2022, bez potrzeby uzyskiwania pozwolenia na budowę.

Musisz jednak wiedzieć, że budownictwo przemysłowe definiują zupełnie inne przepisy Prawa Budowlanego niż w przypadku budownictwa mieszkaniowego.

Budowa hali na zgłoszenie jest możliwa tylko w przypadku budowy obiektu tymczasowego. Z definicji, obiektem tymczasowym nazywamy obiekt budowlany, przeznaczonym do czasowego użytkowania w okresie krótszym od jego trwałości technicznej, lecz nie dłużej niż 180 dni od daty zgłoszenia budowy. Obiekt tymczasowy nie może być trwale powiązany z gruntem, musi nadawać się do rozbiórki oraz do przeniesienia w inne miejsce. Przykładami obiektów tymczasowych są między innymi: strzelnice, kioski uliczne, pawilony sprzedaży ulicznej, przekrycia namiotowe i powłoki pneumatyczne oraz obiekty kontenerowe.

Czy budowa hali magazynowej odpowiada definicji budynku tymczasowego? Czy jest możliwy jej montaż oraz bezpieczne użytkowanie bez wcześniejszego przygotowania fundamentów pod budowę hali namiotowej?

Pozwolenie na budowę hali
Budowa hali w Norwegii.

Oczywistym jest fakt, że nie. W tym przypadku hala namiotowa z założenia powinna pełnić funkcję magazynu, a zatem powinna chronić magazynowane w niej materiały oraz być bezpieczna dla otoczenia. Zgodnie z przepisami Prawa Budowlanego, budowa magazynowej hali namiotowej wymaga uzyskania pozwolenia na budowę.

Jeżeli chcesz dowiedzieć się, jakie wymagania musi spełnić hala magazynowa, zapoznaj się z naszym artykułem: Hale magazynowe — Jakie wymagania musi spełnić hala magazynowa?

Z opcji zgłoszenia budowyhali namiotowej możesz skorzystać w przypadku budowy:

 • hali tymczasowej niepołączonej trwale z gruntem, przeznaczonej do rozbiórki lub przeniesienia w inne miejsce przedupływem 180 dni od dnia rozpoczęcia budowy określonej w zgłoszeniu,
 • Inwestycja nie wpływa istotnie na środowisko oraz nie wymaga uzyskania decyzji o uwarunkowaniach środowiskowych,
 • Lokalizacja inwestycji nie wchodzi w skład programu Natura 2000.

Jak widzisz, budowa hali na zgłoszenie obwarowana jest wieloma ograniczeniami. Co zatem sprawia, że budowa hal na zgłoszenie cieszy się tak wielkim zainteresowaniem inwestorów?

Przede wszystkim czas. Proces zgłoszenie budowy hali tymczasowej pozwala na ograniczenie dokumentacji projektowej do minimum. Budowa hali tymczasowej na zgłoszenie jest idealnym rozwiązaniem dla inwestorów, którzy nie mogą pozwolić sobie na przeprowadzenie pełnego procesu uzyskania pozwolenia na budowę.

Dobrym przykładem hal namiotowych na zgłoszenie są: namioty weselne, targowe, namioty eventowe i tym podobne. To właśnie te obiekty idealnie wpasowują się w definicję budowy tymczasowej hali namiotowej na zgłoszenie.

Hala Caritas
Budowa hali magazynowej segregacji darów, Caritas.

Przejdźmy o krok dalej. Jak wygląda zatem dokumentacja hali na zgłoszenie? Składając wniosek o zgłoszeniu budowy, potrzebować będziesz:

 • Oświadczenie o prawie do dysponowania nieruchomością na cele budowlane,
 • Określenie rodzaju oraz zakresu prac,
 • Określenie lokalizacji inwestycji na terenie działki,
 • Określenie terminu rozpoczęcia prac budowlanych,
 • Informacje o przewidywanym czasie demontażu lub przeniesienia hali w inne miejsce.

Do wniosku o zgłoszenie budowy hali tymczasowej możesz dołączyć również dodatkowe materiały, takie jak: rzuty, przekroje oraz widoki elewacji. Pozwoli to zminimalizować ryzyko braków oraz konieczności uzupełnienia dokumentacji.

Czym różni się pozwolenie od zgłoszenia?

Różnice pomiędzy pozwoleniem na budowę a zgłoszeniem znaleźć można na wielu płaszczyznach. Od trwałości konstrukcji, przez wymagane formalności po samą organizację placu budowy.

Hale namiotowe na zgłoszenia są mniej trwałe od klasycznej hali stalowej, a ich żywotność wynosi 10 lat. Kolejną różnicą tymczasowych hal namiotowych jest to, że nie uwzględniają one pełnych normowych obciążeń od śniegu, a zatem konieczne będzie ich odśnieżanie. Do najistotniejszych minusów hali na zgłoszenie jest to, że konieczny jest ich demontaż lub przeniesienie w inne miejsce przed upływem 180 dni od rozpoczęcia budowy. Do plusów hali na zgłoszenie zaliczyć można ograniczenie dokumentacji projektowej oraz uproszczenie procedur związanych z budową hali.

Jeżeli chcesz dowiedzieć się więcej na temat normowych obciążeń od śniegu, zapoznaj się z tym artykułem bogowym: Odśnieżanie dachu — kiedy należy odśnieżać dach hali przemysłowej.

Budowa hali na pozwolenie na budowę wymaga zatrudnienia profesjonalnego biura projektowego z uprawnieniami. Przeprowadzenie formalności związanych z uzyskaniem pozwolenia na budowę są znacznie bardziej czasochłonne, a dokumentacja dużo bardziej obszerna niż w przypadku zgłoszenia budowy. Budując halę magazynową w oparciu o prawomocne pozwolenie na budowę, musisz zatrudnić doświadczonych inżynierów budowy w postaci kierownika budowy, często również inspektora nadzoru inwestorskiego. Proces budowy hali również wygląda zupełnie inaczej niż w przypadku budowy hali na zgłoszenie. Konieczność prowadzenia dziennika budowy, odbiory częściowe oraz odbiory robót ulegających zakryciu to dodatkowe instrumenty, które pozwalają ochronić interes inwestora przed błędami oraz niezgodnościami z projektem.

instalacje technologiczne Kraków
Budowa hali produkcyjnej Amstal w Krakowie.

Ostatnią, najważniejszą różnicą pomiędzy budową tymczasowej hali namiotowej, a całorocznej hali magazynowej jest trwałość budynku, która wynosi co najmniej 50 lat, a zatem 5 razy dłużej niż w przypadku hali namiotowej na zgłoszenie. Hala stalowa odpowiada również bardziej pełnym obciążeniom od śniegu, co w praktyce pozwala uniknąć odśnieżania hali zimą oraz zwiększa bezpieczeństwo Twoje, Twoich pracowników, jak i składowanych materiałów.

Jeżeli chcesz dowiedzieć się, jak wygląda projekt budowlany na pozwolenie na budowę, zapozna się z naszym artykułem: Projekt budowlany 2021/2022 – jak wygląda forma projektu budowlanego?

Budowa hali namiotowej na zgłoszenie – patologia polskiego rynku budowlanego, czy dobra alternatywa dla pozwolenia na budowę?

Budowa hal namiotowych na zgłoszenie jest często nadużywaną opcją budowy, stosowaną przez inwestorów oraz wykonawców. Chęć oszczędzenia czasu, pieniędzy oraz niedostateczna znajomość Prawa Budowlanego może wpędzić Cię jednak w duże problemy prawne.

Producenci hal namiotowych często z premedytacją unikają informowania inwestorów o konsekwencjach budowy hal na zgłoszenie, przerzucając tym samym całą odpowiedzialność prawną na inwestora. Nie jest to problem wielkich firm oraz korporacji, te najczęściej dbają o odpowiednią jakość prac oraz zgodność ich wykonania z Prawem Budowlanym. Z tego typu rozwiązań korzystają najczęściej małe firmy dysponujące ograniczonym budżetem na budowę hali.

Hala z budynkiem biurowym
Opracowanie projektu budowlanego dla firmy Falmec z Warszawy.

Dlaczego budowa magazynowej hali namiotowej jest nadużyciem w świetle przepisów prawa? Na stronach internetowych producentów hal namiotowych możesz znaleźć liczne zalety budowy hali na zgłoszenie, warto jednak zastanowić się nad ich konsekwencjami.

 • Budowa hali namiotowej w kilka dni – termin ten nie uwzględnia czasu potrzebnego na przygotowanie fundamentów oraz podłoża, które najczęściej zajmują od 2 miesięcy wzwyż, a zatem jest to termin pozorny,
 • Zachęcanie do fikcyjnego demontażu hali namiotowej oraz jej ponownego montażu kilkanaście centymetrów dalej – jest to niedozwolona praktyka, która pokazuje patologię firm budowlanych oraz ich podejścia do przepisów Prawa Budowlanego oraz inwestorów,
 • Wydawanie wytycznych do fundamentowania bez informacji o konieczności uzyskania pozwolenia na budowę – musisz pamiętać, że budowa hal na zgłoszenie jest dopuszczalna tylko w przypadku obiektów niepowiązanych trwale z gruntem.
 • Zmniejszenie dopuszczalnych obciążeń śniegiem do 0,2 kN/m2 (20 kgna każdy metr kwadratowy) – zmniejszenie dopuszczalnych obciążeń na dachu jest możliwe, jednak wymusza na inwestorach ciągłe ich odśnieżanie. Na takim dachu nie może zalegać pokrywa śnieżna przekraczająca 20 cm w przypadku świeżego śniegu (do kilku godzin po opadach) oraz 10 cm śniegu osiadłego (do kilku dni po opadach). Odśnieżanie dachu z plandeki zwiększa ryzyko jego uszkodzeń oraz konieczność kosztownych napraw,
 • Niski koszt budowy – trwałość hali namiotowej wynosi zaledwie 10 lat od jej montażu.

Odpowiedź na pytanie, czy warto budować halę namiotową na zgłoszenie należy do Ciebie. Zastanów się, jakie oszczędności generuje budowa hali namiotowej, porównaj je z ograniczeniami oraz ewentualnym ryzykiem. Faktem jest jednak, że budowa hali namiotowej jest tańsza od analogicznej, całorocznej hali stalowej.

Zastanów się jednak również nad kosztem amortyzacji hali. Budowa hali namiotowej jest tańsza o około 30% w porównaniu do analogicznej hali stalowej, natomiast jej trwałość jest aż 5 razy krótsza. Decydując o technologii budowy hali zastanów się czego tak naprawdę potrzebujesz.

Hala produkcyjna Cieszyn
Budowa hali produkcyjnej w Cieszynie, rok 2004.

Dla przykładu posłużę się halą stalową o wymiarach 250 m2. Budując całoroczną halę stalową o podanej powierzchni, koszt budowy wyniesie Cię około 400 000 złotych netto z trwałością wynoszącą co najmniej 50 lat. Koszt amortyzacja hali stalowej wyniesie Cię zatem 22 za każdy dzień użytkowania.

W przypadku analogicznej hali namiotowej, koszt budowy będzie niższy o około 120 000 złotych. Budowa hali namiotowej o powierzchni 250 metrów kwadratowych wyniesie Cię około 280 000 złotych netto. Trwałość takiej hali będzie znacznie krótsza i wynosić będzie zaledwie 10 lat. Amortyzacja hali namiotowej kosztować Cię będzie około 77 zł za każdy dzień, a zatem ponad 350% więcej niż w przypadku klasycznej hali stalowej.

Opracowanie przygotował Przemysław Szalek, zapytania ofertowe oraz realizacja inwestycji.

Ostatnie wpisy