Imielin Wentech – Hala z suwnicą

Wykonanie projektu hali z suwnicą oraz budowa hali z suwnicą – Imielin, woj. Śląskie

W zakres umowy wchodziło wykonanie projektu hali z suwnicą jak i wykonanie robót w formule ,,zaprojektuj i wybuduj” w Imielinie. Konstrukcja stalowa została przystosowana do zastosowanie suwnicy dwuciągnikowej o udźwigu Q=2x 2T. Prace zostały zakończone w czerwcu 2013 r. co potwierdza bezusterkowy protokół końcowy odbioru robót.

Parametry hali:

  • Szerokość osiowa 24,50m
  • Długość osiowa 30,20m
  • Hala przystosowana dla zabudowy suwnicy dwuwciągnikowej Q=2x2T
  • Maksymalna wysokość haka: 5 m
  • Wysokość w szczycie ok. 8,8 m
  • hala z suwnicą