Ceny materiałów budowlanych 2022 — aktualne ceny oraz prognozy cen materiałów budowlanych

Początek roku zawsze związany jest z dużym niepokojem na rynku budowlanym, ale czy tak naprawdę jest się czym przejmować? Nastoje przedsiębiorców nie napawają do optymizmu. Na wzrost cen materiałów budowlanych wpływa:

  • Rekordowo wysoka inflacja,
  • Podwyższenie stóp procentowych (podwyższone raty kredytowania),
  • Wysokie ceny gazu, prądu oraz benzyny,
  • Wysoki kurs euro oraz dolara względem złotego,
  • Nowe rozwiązania podatkowe,
  • Zerwanie łańcucha dostaw materiałów,
  • Podwyższenie płacy minimalnej.

Powyższe sprawia, że od stycznia 2022 roku cena większości towarów oraz usług wzrośnie od około 5% do 20% ceny bazowej z przełomu listopada i grudnia 2021 roku.

Bez wątpienia, będzie drożej. Jako konsument musisz liczyć się zarówno z podwyżką cen materiałów, jak i usług. W dalszej części opracowania dowiesz się, jakie są aktualne ceny materiałów budowlanych, poznasz najnowsze rokowania oraz prognozy cen materiałów budowlanych na I oraz II kwartał 2022 roku.

Jakie są aktualne ceny materiałów budowlanych w 2022 roku?

Cenniki strategicznych materiałów budowlanych takich jak chociażby cementu, betonu, stali, drewna, styropianu, wełny mineralnej oraz pianki poliuretanowej ulegają ciągłej aktualizacji. Poniżej znajdziesz tabelę cenową przedstawiającą aktualne ceny podstawowych materiałów budowlanych w 2022 roku.

Drabina hali magazynowej
Drabina umożliwiająca wejście na dach hali magazynowej w Będzinie
Rodzaj materiałuCena odCena do
Stal konstrukcyjna S2354,35 zł za 1 kg6,65 zł za 1 kg
Stal zbrojeniowa B500SP3,65 zł za 1 kg4,45 zł za 1 kg
Beton B25240 zł za 1 m3290 zł za 1 m3
Drewno konstrukcyjne1 700 zł za 1 m33 200 zł za 1 m3
Styropian Fasada230 zł za 1 m3280 zł za 1 m3
Wełna mineralna twarda350 zł za 1 m3550 zł za 1 m3
Płyta OSB gr. 22 cm39 zł za 1 m246 zł za 1 m2
Płyta warstwowa o gr. 10 cm z rdzeniem z pianki poliuretanowej131,50 zł za 1 m2159 zł za 1 m2
Zestawienie cenowe materiałów budowlanych w 2022 roku. Ceny netto bez podatku VAT

Obecna sytuacja na rynku, mimo że trudna i dynamiczna, jest dość przewidywalna. Na naszej stronie internetowej znajdziesz zestawienie cenowe z września 2021 roku. Nasze zeszłoroczne rokowania cenowe na końcówkę roku 2021 sprawdziły się, niemniej jednak nieustanna kontrola oraz weryfikacja dostawców stała się koniecznością z uwagi na mocno wahające się ceny na rynku.

O ile drożej będzie w 2022 roku? Prognozy cen materiałów budowlanych.

Aktualnie cena stali po obniżce na przełomie października oraz listopada stale podwyższa się z dynamiką wzrostu sięgającą od około 0,5% do 1,5% miesięcznie. Szacuje się, że na przełomie czerwca 2022 roku cena stali (surowca) wyniesie w postaci profili dwuteowych oraz profili zimnogiętych od około 4,60 zł za kg do 7,00 zł za każdy kilogram konstrukcji. Cena uzależniona jest od rodzaju zastosowanych profili oraz gatunku stali. Dla porównania koszt wykonania płatwi Z ze stali S 450 GD wynosi ok. 9,50 zł za każdy kilogram gotowej konstrukcji stalowej.

W przypadku materiałów termoizolacyjnych zapowiadane są dużo większe podwyżki sięgające od 2% do nawet 5% miesięcznie. Aktualnie twarda wełna mineralna elewacyjna oraz dachowa jest niedostępna, a jej cena sięga do 550 zł za metr sześcienny. Jest to jednak cena mocno odbiegająca od normy, po nasyceniu się rynku wełną mineralną jej cena znaczącą spadnie wraz ze zwiększeniem dostępności. Lepiej sytuacja ma się w przypadku styropianu oraz pianki poliuretanowej, na ten moment nic nie wskazuje na nagły brak dostępności surowców niezbędnych do ich produkcji.

Styczniowe podwyżki dotyczą szeregu produktów, takich jak; bramy, płyty warstwowe, blachy trapezowe, membrany dachowe, ale również betonu, klejów oraz szeroko rozumianej chemii budowlanej, żywic oraz tworzyw sztucznych. Producenci jednogłośnie ogłaszają podwyżki sięgające od 5% do nawet 20% ceny. Na wzrost cen wpływa podwyższenie się ceny robocizny oraz wysoki poziom inflacji, które to opiszę w dalszej części opracowania.

Hala magazynowa przecinarki i piły taśmowe
Hala magazynowa Kraków Hard. Piły i przecinarki taśmowe.

Wzrost cen materiałów w 2022 roku dotknie każdego z nas.

Z uwagi na podwyższenie podatków oraz kosztów dla przedsiębiorców, naturalną koleją rzeczy jest przerzucenie tych podwyżek na konsumenta. Obniżenie się podatków dla najbiedniejszych oraz ich  podwyższenie dla przedsiębiorców finalnie zawsze spowoduje wzrost cen wszystkich materiałów, usług oraz podstawowych dóbr. Dowodem  czego jest historia ekonomii całego świata.

Niestety aktualne podwyżki cen prądu oraz gazu są horrendalnie wysokie. Nasze pierwsze rozmowy z klientami w 2022 roku dotyczą właśnie podwyżek cen gazu sięgających do 450%. Dla zakładów przemysłowych koszt ogrzewania często przekracza 100 000 zł netto rocznie, a zatem na każde wydane 100 000 zł netto na ogrzewanie w 2021 roku przyjdzie zapłacić 350 000 zł netto więcej w roku 2022.

Na pytanie, jak koszt ogrzewania wpływa na cenę materiałów, odpowiem na podstawie poniższego przykładu:

Producent konstrukcji stalowych w 2021 roku wyprodukował konstrukcję stalową o wadze ok. 1 630 ton na kwotę 20 000 000 zł (słownie: dwadzieścia milionów złotych zero groszy). Koszt ogrzewania hali produkcyjnej wyniósł 100 000 zł rocznie (słownie: sto tysięcy złotych zero groszy), a zatem 0,5% całej kwoty. W 2022 roku ogrzewanie hali produkcyjnej wyniesie 450 000 zł netto (słownie: czterysta pięćdziesiąt tysięcy złotych zero groszy) , a zatem 2,3% całej kwoty. Koszt konstrukcji stalowej w 2022 roku wzrośnie o 1,75% z uwagi na podwyżkę ceny gazu.

Wysokie ceny stali – motor napędowy podwyżek cen towarów i usług.

Wysokie podwyżki cen stali sięgające nawet do 350% w porównaniu do 2019 roku spowodowały wzrost cen wszystkich towarów oraz usług. Jeszcze do niedawna halę stalową pokrytą płytą warstwową można było wybudować w kwocie ok. 1 000 zł za m2, dziś cena ta wzrosła do 1 500 zł wzwyż- za każdy metr kwadratowy. Większy wydatek inwestycyjny przedsiębiorców ma bezpośrednie przełożenie w podwyżce cen towarów oraz usług. Jeżeli chcesz dowiedzieć się więcej informacji na temat cen stali, zapoznaj się z naszym artykułem blogowym: Cena konstrukcji stalowej za kg. Ile kosztuje 1 kg konstrukcji stalowej?

Wysoka cena stali dotknęła zarówno rynek budowlany, motoryzacyjny, jak i rolny czy szeroko rozumiany rynek produkcyjny. Jak widzisz stal ma przełożenie na całą gospodarkę oraz na każdego z nas. Prowadząc piekarnię, musisz zaopatrzyć się w samochody dostawcze, co umożliwi Ci ciągły rozwój oraz konkurencyjność na rynku. Wydatek ten jednak skompensujesz sobie poprzez podwyższenie cen świadczonych przez siebie usług, a zatem pieczywa. Ceny stali są motorem napędowym podwyżek na rynku, sam skok inflacyjny rozpoczął się właśnie od skokowego wzrostu cen stali

wiaty

Jak podwyżki cen materiałów wpływają na cenę robocizny?

Od 2019 roku ceny robocizny w budownictwie plasują się na stałym poziomie. Utrzymywanie niezmiennej ceny robocizny było aktem solidarności przez Wykonawców z Inwestorami, którzy zmuszeni byli ponieść dużo większe koszty inwestycyjne. Liczyliśmy tym samym na ustabilizowanie się cen materiałów budowlanych, co jednak nie nastąpiło.

Aktualnie w środowisku pracowników budowlanych panuje nerwowa atmosfera, spowodowana brakiem istotnych podwyżek cen robocizny. Nie muszę wspominać, że dzisiejszy rynek pracy jest rynkiem pracownika, w związku z czym coraz częściej to właśnie pracownik stawia twarde warunki pracy przedsiębiorcom. 

Reasumując powyższy akapit, ceny robocizny na przełomie pierwszego kwartału 2022 roku ulegną znacznemu wzrostowi. Podwyżki będą musiały uwzględnić zarówno podwyżkę inflacyjną oraz motywacyjną. Szacuje się, że podwyżki cen robocizny na przełomie 2022 roku wzrosną o około 10% – 20%, a w kolejnym kwartale o kolejne 5% – 10%.

Jak inflacja wpłynie na rynek budowlany w 2022 roku?

Rokowania inflacyjne Narodowego Banku Polskiego (NBP) są niepokojące. Pomimo rekordowej inflacji w roku 2021 aktualny poziom inflacji na poziomie 8% utrzyma się. Spowoduje to wzrost wszystkich podstawowych dóbr oraz usług o kolejne 5% – 15%, a zatem wartość nabywcza pieniądza w najbliższym czasie znacząco spadnie. W czerwcu 2022 roku spodziewamy się kolejnego wzrostu inflacyjnego spowodowanego ponownym podwyższeniem akcyzy na paliwo.

Jeżeli w grudniu 2020 roku posiadałeś oszczędności wynoszące 100 000 zł, w grudniu 2021 roku siła nabywcza Twoich oszczędności spadła o 8 000 zł. Przy utrzymaniu się wysokiego poziom inflacji na aktualnym poziomie w grudniu 2022 roku siła nabywcza Twoich oszczędności spadnie o kolejne 7 360 zł, sumarycznie inflacja spowoduje zmniejszenie się Twoich oszczędności o 15 360 zł w porównaniu do grudnia 2020 roku.

Montaż konstrukcji stalowej
Montaż konstrukcji stalowej hali w Gliwicach

Kiedy będzie najlepszy moment na rozpoczęcie budowy w 2022 roku?

Uważam, że odpowiedź na to pytanie jest dość prosta i oczywista. Im wcześniej, tym lepiej. Z każdym kolejnym miesiącem wartość nabywcza Twoich oszczędności ulegnie znacznemu obniżeniu z uwagi na wysoki poziom inflacji, jak i podwyżki cen gazu oraz prądu. Inwestując dzisiaj wykorzystujesz maksymalną moc nabywczą Twoich oszczędności oraz minimalizujesz ryzyko niekontrolowanego wzrostu cen materiałów budowlanych.

Jeżeli planujesz budowę hali stalowej z płyty warstwowej skorzystaj z naszego unikalnego Kalkulatora budowy hal. Dowiesz się z niego jakie są aktualne ceny budowy hali stalowej od wykonania fundamentów, przez montaż konstrukcji stalowej na budowie po obudowę hali płytą warstwową i wykonanie posadzki przemysłowej.

Opracowanie przygotował Przemysław Szalek, dział ofertowania oraz realizacji.

Ostatnie wpisy