Hale o nietypowym przeznaczeniu – Okryj pełnie możliwości hal stalowych.

Spis treści:

 1. Hale akustyczne
 2. Hale dla przemysłu chemicznego
 3. Hale dla przemysłu spożywczego
 4. Hale z nadciśnieniem

W obliczu dynamicznie zmieniającego się świata przemysłu i technologii coraz częściej zauważamy, że inwestorzy szukają elastycznych i wszechstronnych rozwiązań w zakresie budownictwa hal stalowych. Nic w tym dziwnego, hale stalowe stanowią tańszą oraz szybszą w realizacji alternatywę dla budynków wykonywanych w technologii tradycyjnej, żelbetowo-murowej.

W niniejszym artykule skupimy się na halach nietypowych, zaprojektowanych tak, aby spełniać rygorystyczne, a przede wszystkim specyficzne wymagania. Do najważniejszych z nich należą:

 • Hale o podwyższonej izolacyjności akustycznej,
 • Hale przystosowane do agresywnego chemiczne środowiska oraz hal o dużej wilgotności, oraz zasoleniu
 • Hale wymagające dużej sterylności, zmywalności oraz kontaktu z żywnością,
 • Hale wysokociśnieniowe, wymagające nadciśnienia wewnątrz hali,

Realizacja takich projektów wymaga nie tylko głębokiej wiedzy inżynierskiej, ale również doświadczenia w zakresie wyboru odpowiednich materiałów, które muszą spełniać specyficzne wymagania oraz normy dla danej branży. Jest to zadanie, które wymaga świadomego podejścia do każdego etapu realizacji – od projektu, aż po wykonawstwo.

Hala specjalistyczna

Hale akustyczne – jak wybudować halę o podwyższonej izolacyjności akustycznej?

Projektowanie i budowa hal o podwyższonej izolacyjności akustycznej stają się coraz bardziej rozpowszechnionym trendem w architekturze przemysłowej. Hale tego typu są znacznie tańsze w budowie niż tradycyjne budynki murowane, co sprawia, że stanowią bardzo atrakcyjną alternatywę dla większości inwestorów.

Budowa tego typu obiektów to odpowiedź na rosnące zapotrzebowanie w zakresie ochrony zdrowia pracowników oraz mieszkańców pobliskich obszarów, a także dla zapewnienia odpowiednich warunków realizacji procesów produkcyjnych i badawczych.  Ponadto stosowanie nowoczesnych technik wygłuszenia i redukcji drgań stwarza optymalne warunki akustyczne, które są niezbędne w wielu branżach wymagających wysokiej precyzji. Takie podejście jest kluczowe, by sprostać wyzwaniom nowoczesnego budownictwa. Przykładami takich budynków są między innymi:

 • Studia nagraniowe,
 • Laboratoria badawcze,
 • Zakłady produkcyjne specjalizujące się w precyzyjnej elektronice,
 • Pokoje do medytacji i terapii dźwiękiem,
 • Przemysł farmaceutyczny
 • Zakłady produkcyjne maszyn i urządzeń,
 • Przemysł metalurgiczny i hutniczy,
 • Stacje transformatorowe oraz  rozdzielnie elektryczne,
 • Obiekty wyposażone w instalacje HVAC.

Budowa tego typu obiektów wymaga najczęściej szczegółowej analizy wymagań akustycznych. W skład czego wchodzą między innymi:

 • Analiza lokalizacji oraz otoczenia obiektu,
 • Wymagane prawne dotyczące izolacyjności akustycznej budynku,
 • Sposoby zapobiegania rezonansowi oraz drganiom,
 • Pomiary akustyczne,
 • Określenie rozwiązań materiałowych przegród spełniających wymagania,
 • Symulacje oraz modelowanie akustyczne,

To właśnie te czynniki pozwalają odpowiedzieć na pytanie, jakie rozwiązania techniczne należy przyjąć na etapie projektowania oraz wykonania hali. Ponadto, analiza ta umożliwia określenie, jakie materiały budowlane oraz inne techniki izolacji dźwięku są najbardziej odpowiednie w danym przypadku, aby spełnić normy izolacyjności akustycznej. Dzięki temu możliwe jest zapewnienie optymalnych warunków akustycznych wewnątrz hali, a także minimalizacja emisji hałasu na zewnątrz, co ma kluczowe znaczenie zarówno dla komfortu użytkowników, jak i ochrony środowiska.

Płyta warstwowa akustyczna

Zapoznaj się z poniższą tabelą, która przedstawia parametry techniczne, jakie spełniają poszczególne rodzaje materiałów stosowanych do budowy hal stalowych. Poznanie ich ułatwi Ci wybór najkorzystniejszego rozwiązania, zgodnego z Twoimi wymaganiami.

Izolacyjność akustyczna hal stalowychRw [dB]RA1 [dB]RA2 [dB]
Kasety elewacyjne z wypełnieniem z wełny mineralnej393427
Akustyczne płyty warstwowe z rdzeniem z wełny mineralnej353331
Płyty warstwowe z rdzeniem z wełny mineralnej313028
Płyty warstwowe z rdzeniem z pianki poliuretanowej (PIR oraz PUR)272422
Płyty warstwowe z rdzeniem ze styropianuNDTNDTNDT

Legenda:

 • Rw – współczynnik izolacyjności akustycznej właściwej.
 • RA1 – współczynnik izolacyjności akustycznej właściwej dla przegród wewnętrznych.
 • RA2 –  współczynnik izolacyjności akustycznej właściwej dla przegród zewnętrznych.
 • NDT – Nie dotyczy, nie przebadano.

Poznaj przyszłość w izolacji hal stalowych: Odkryj nowości w dziedzinie płyt warstwowych.

produkcja zamków błyskawicznych

Lista norm oraz aktów prawnych dotyczących izolacyjności budynków:

 1. Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 29 lipca 2004 r. w sprawie dopuszczalnych poziomów hałasu w środowisku (Dz.U. 2004 nr 178 poz. 1841)
 2. Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska. (Dz.U. 2001 nr 62 poz. 627)
 3. Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz.U. 1994 nr 89 poz. 414)
 4. Ustawa z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy. (Dz.U. 1974 nr 24 poz. 141)
 5. PN-B-02151-03:2015: Akustyka budowlana. Ochrona przed hałasem w budynkach – Wymagania dotyczące izolacyjności akustycznej przegród w budynkach i elementów budowlanych.
 6. PN-B-02151-04:2015-06: Akustyka budowlana. Wymagania dotyczące warunków pogłosowych i zrozumiałości mowy w pomieszczeniach.
 7. PN-87-B-02151/02: Akustyka budowlana. Ochrona przed hałasem pomieszczeń w budynkach. Dopuszczalne wartości poziomu dźwięku w pomieszczeniach.
 8. PN-EN ISO 717-1: Akustyka. Ocena izolacyjności akustycznej w budynkach izolacyjności akustycznej elementów budowlanych. Izolacyjność od dźwięków powietrznych.
 9. PN-EN ISO 717-2: Akustyka. Ocena izolacyjności akustycznej w budynkach izolacyjności akustycznej elementów budowlanych. Izolacyjność od dźwięków uderzeniowych.
 10. PN-EN 12354-1: Akustyka budowlana. Określanie właściwości akustycznych budynków na podstawie właściwości elementów. Część 1 – Izolacyjność od dźwięków powietrznych między pomieszczeniami.
 11. PN-EN 12354-2: Akustyka budowlana. Określanie właściwości akustycznych budynków na podstawie właściwości elementów. Część 2 – Izolacyjność od dźwięków uderzeniowych między pomieszczeniami.
 12. PN-EN 12354-3: Akustyka budowlana. Określanie właściwości akustycznych budynków na podstawie właściwości elementów. Część 3 – Izolacyjność od dźwięków powietrznych przenikających z zewnątrz.
 13. PN-EN 12354-4: Akustyka budowlana. Określanie właściwości akustycznych budynków na podstawie właściwości elementów. Część 4 – Przenikanie hałasu z budynku do środowiska

Jak wybudować halę stalową w agresywnym środowisku chemicznym? Projektowanie oraz dobre praktyki.

W obliczu dynamicznego rozwoju przemysłu chemicznego, projektanci oraz wykonawcy stają przed coraz większymi wyzwaniami, szczególnie jeśli chodzi o konstrukcje hal stalowych. Konstrukcje stalowe muszą sprostać najwyższym standardom wytrzymałości i bezpieczeństwa, co w połączeniu z agresywną atmosferą wewnątrz hali nie jest tak oczywiste, jak mogłoby się wydawać. Znalezienie optymalnej równowagi między kosztami, efektywnością pracy oraz bezpieczeństwem jest kluczowe w procesie projektowania i budowy.

Chcesz dowiedzieć się, jak powinien wyglądać dobrze wykonany projekt konstrukcji stalowej? Zapoznaj się z tym opracowaniem: Projekt techniczny – Projekty hal o konstrukcji stalowej

Decydującym czynnikiem umożliwiającym wykonanie trwałej i bezpiecznej konstrukcji, nawet w wymagającym środowisku chemicznym, jest dokładna analiza klasy korozyjności oraz identyfikacja potencjalnych zagrożeń, takich jak obecność żrących substancji, stężenia kwasów, zasad, zasolenia oraz wysokiej wilgotności powietrza. To właśnie ta analiza umożliwia skuteczny dobór metod zabezpieczenia antykorozyjnego przed szkodliwymi czynnikami.

Gliwice hala z suwnicą

Czy wiesz, że uzyskanie decyzji o pozwoleniu na budowę takiej hali wymaga uwodnienia decyzji środowiskowej? Dokument ten określa sposoby zabezpieczenia środowiska przed potencjalnie negatywnym wpływem Twojej działalności. Jest to nie tylko wymóg prawny, ale także kluczowy element planowania projektu.

Po dokładnej analizie klasy korozyjności i identyfikacji zagrożeń, jakimi są żrące substancje, kwasowe i zasadowe środowiska, kluczowe staje się zastosowanie odpowiednich metod zabezpieczenia obiektu, które opisujemy w dalszej części opracowania.

Chcesz dowiedzieć się więcej na temat zabezpieczenia antykorozyjnego konstrukcji stalowej? Zapoznaj się z tym opracowaniem: Zabezpieczenie antykorozyjne – Ocynkowanie czy malowanie, czyli jak zabezpieczyć konstrukcję stalową przed korozją?

Dokładność wykonania konstrukcji stalowej

Dokładność i precyzja w wykonaniu konstrukcji stalowej odgrywają kluczową rolę w zapewnieniu jej trwałości i skuteczności zabezpieczenia antykorozyjnego, szczególnie w środowiskach chemicznych. Staranne przygotowanie powierzchni oraz podniesienie standardów produkcji konstrukcji stalowej mają bezpośredni wpływ na wydłużenie jej żywotności. W praktyce jakość wykończenia powierzchni można ocenić poprzez identyfikację i eliminację typowych wad, takich jak:

 • Rozprysków spawalniczych,
 • Podtopień spoin,
 • Porowatość struktury,
 • Kratery lub wżery,
 • Ostre, niezaokrąglone krawędzie,
 • Krawędzie cięte na gorąco.

Podniesienie standardu wykonania konstrukcji stalowej oraz przygotowania powierzchni oznacza częściową lub całkowitą eliminację tych wad.

Klasy przygotowania powierzchni wg PN-EN1090:

 • P1 – Przygotowanie wymagane w stosunku do powierzchni eksploatowanych w warunkach niskiej agresywności korozyjnej: Lekkie przygotowanie obejmujące brak przygotowania lub jedynie minimalne przygotowanie konstrukcji przed nałożeniem farby;
 • P2 – Dotyczy eksploatacji w agresywnych warunkach korozyjnych: Dokładne przygotowanie obejmujące naprawienie większości wad;
 • P3 – Dotyczy powierzchni konstrukcji eksploatowanych w bardzo agresywnej korozyjnie atmosferze obejmujące bardzo dokładnym przygotowaniu. Na powierzchni brak jest istotnych widocznych wad. Stopień przygotowania P3 wymagany jest jedynie w szczególnych przypadkach.

Planujesz budowę hali stalowej? Dowiedz się, co trzeba wiedzieć przed budową hali stalowej.

Zabezpieczenie antykorozyjne konstrukcji stalowej

Jednym z najbardziej skutecznych sposobów zabezpieczenia hali stalowej przed negatywnym wpływem żrących substancji jest użycie specjalistycznych farb. Niektóre substancje chemiczne mogą reagować z poszczególnymi rodzajami farb lub powłoką cynkową, dlatego wybór odpowiedniej farby jest procesem wymagającym znajomości specyfiki danej substancji szkodliwej.

Poznaj serce firmy Konspekt: Od wizji do realizacji: Poznaj nasze biuro projektowe w Jaworznie, gdzie architektura i konstrukcja spotyka się z pasją oraz doświadczeniem.

Na rynku dostępnych jest wiele rodzajów farb antykorozyjnych, z których każda ma za zadanie ochronę konstrukcji przed korozją. Ważne jest, aby dobrać farbę, która będzie odporna na specyficzne warunki panujące w danej hali, takie jak wysokie stężenie kwasów, zasadowe opary czy duże zasolenie.

Konstrukcja stalowa szkieletowa

Odpowiedzią na te problemy staje się połączenie kilku rodzajów farb, wszystko to aby zapewnić maksymalną ochronę i trwałość powłoki. W przypadku obszarów przemysłowych narażonych o dużej wilgotności i agresywnej atmosferze zastosowana może być kombinacja farb epoksydowych i poliuretanowych, które razem tworzą trwałą i odporną powłokę na lata.

Wybór okładziny płyt warstwowych – jak wybrać odpowiednią płytę warstwową?

Wybór odpowiednich powłok okładzin płyt warstwowych w agresywnych środowiskach ma zasadnicze znaczenie dla zapewnienia długotrwałej ochrony konstrukcji stalowej oraz utrzymania jej estetycznego wyglądu. W środowiskach narażonych na działanie żrących substancji chemicznych odpowiednio dobrane powłoki są niezbędne do zachowania integralności i estetyki hali.

Budowa hali w Bolesławiu

W procesie doboru tych powłok zalecamy konsultację z doświadczonym specjalistą w dziedzinie ochrony antykorozyjnej. Profesjonalna porada techniczna pozwala na precyzyjne dopasowanie rodzaju powłoki do unikalnych wymogów danego projektu, biorąc pod uwagę specyfikę środowiska, w którym znajduje się hala, oraz oczekiwania dotyczące trwałości i wyglądu.

Poznaj więcej szczegółów na temat płyt warstwowych:

Płyta warstwowa – Wymagania oraz zastosowanie, czyli jak zbudować budynek z płyty warstwowej?

Producenci płyt warstwowych. Jak wybrać producenta płyt warstwowych?

Odporność chemiczna płyt warstwowych

Posadzka żywiczna na hali – skuteczne zabezpieczenie posadzki hali przed jej zniszczeniem.

Posadzka żywiczna stanowi niezastąpione rozwiązanie w obiektach branży chemicznej, zwłaszcza tam, gdzie istnieje wysokie ryzyko uszkodzeń powierzchni betonu spowodowanych przez żrące substancje chemiczne. Takie środowiska mogą prowadzić do degradacji tradycyjnych posadzek betonowych.

Dobór odpowiedniej żywicy powinien być starannie dopasowany do rodzaju czynnika szkodliwego, podobnie jak ma to miejsce w przypadku powłok antykorozyjnych stosowanych w konstrukcjach stalowych. Gwarantuje to najwyższą skuteczność ochrony przed działaniem danej szkodliwej substancji. Zalety posadzek żywicznych to również wysoka odporność na obciążenia mechaniczne oraz łatwość utrzymania czystości.

W przypadku, kiedy wymagasz regularnego mycia posadzki, zaleca się zastosowanie systemu kanalizacji technologicznej z odwodnieniem liniowym oraz separatorem. Jest to istotne w zapobieganiu przedostaniu się szkodliwych substancji chemicznych do środowiska naturalnego.

Chcesz dowiedzieć się więcej na temat posadzki przemysłowej? Odwiedź nas na: Posadzka przemysłowa — dedykowane rozwiązanie dla sektora przemysłowego

Hale spożywcza – profesjonalne rozwiązania dla hal przemysłu spożywczego.

W przemyśle spożywczym, gdzie wymogi higieny i czystości są na najwyższym poziomie, specjalistyczne rozwiązania konstrukcyjne stają się niezbędne. Podobnie jak w przypadku hal o podwyższonej klasie korozyjności, tak i w halach spożywczych kluczowe jest stosowanie odpowiednich powłok na płytach warstwowych. Jednym z takich rozwiązań jest powłoka Foodsafe.

 1. Powłoka Foodsafe: Jest to specjalistyczna powłoka o grubości 120 mikronów, charakteryzująca się wysoką elastycznością oraz gładką strukturą. Takie właściwości powłoki sprawiają, że jest ona idealna do zastosowania w przemyśle spożywczym, oferując znacznie lepszą odporność na zarysowania w porównaniu do standardowych powłok.
 2. Posadzka żywiczna z powłoką Foodsafe: Aby sprostać surowym wymogom sanitarnym, konieczne jest stosowanie posadzki zmywalnej. Najczęściej stosuje się w tym przypadku posadzki żywiczne zabezpieczone powłoką Foodsafe.
 3. Konstrukcja hali spożywczej: Hale te są często projektowane z zamkniętą obudową wewnętrzną, co ułatwia zmywalność i utrzymanie czystości. Zewnętrzną obudowę stanowić może blacha trapezowa, natomiast wewnątrz zastosowana jest płyta warstwowa. Ukrycie konstrukcji nośnej wykorzystuje się w celu ułatwienia utrzymania czystości. Brak widocznych elementów konstrukcyjnych w przestrzeni roboczej minimalizuje możliwość gromadzenia się brudu i ułatwia czyszczenie.

Hale z nadciśnieniem – poznaj system hal wysokociśnieniowych.

Hale z nadciśnieniem to specjalistyczne konstrukcje, zaprojektowane do użytkowania w środowiskach, gdzie najwyższa sterylność i kontrola zanieczyszczeń są kluczowe. W halach takich panuje wyższe ciśnienie niż w otoczeniu. Dzięki temu powietrze nie może przedostawać się do środka hali, co zapewnia pełną sterylność. Takie obiekty znajdują zastosowanie w branżach, gdzie najmniejsza cząstka kurzu czy inny zanieczyszczający element może znacząco wpływać na procesy produkcyjne lub badawcze, na przykład w przemyśle:

 • Elektronicznym: produkcja i montaż elementów elektronicznych, które muszą być wolne od zanieczyszczeń.
 • Farmaceutycznym: produkcja leków i innych produktów farmaceutycznych, które muszą być sterylne.
 • Biotechnologicznym: produkcja szczepionek i innych produktów biotechnologicznych, które muszą być wolne od zanieczyszczeń.
 • Aerokosmicznym: hale z nadciśnieniem stosuje się do montażu i testowania elementów statków kosmicznych.
Rozbudowa stacji uzdatniania wody

Podstawą hali z nadciśnieniem jest jej szczelna konstrukcja. Każdy element budynku od ścian, dachu, przez drzwi, okna, aż po systemy wentylacyjne jest zaprojektowany tak, aby zapobiec przedostawaniu się zanieczyszczeń z zewnątrz do wnętrza hali. Właśnie dlatego, podobnie jak w przypadku hal spożywczych, chłodni oraz mroźni, konstrukcja hali jest niewidoczna, a sama obudowa jest szczelnie montowana od środka hali. Tak zamontowane płyty warstwowe są następnie uszczelniane w rejonach zamków oraz narożników za pomocą specjalistycznych systemów uszczelniających. Wszystko to daje możliwość do utrzymania ciągłego nadciśnienia wewnątrz hali.

W tak przygotowanej konstrukcji hali jest następnie wykonywana próba szczelności, która polega na wprowadzeniu do wnętrza hali dymu. Jeśli dym nie przedostaje się na zewnątrz, oznacza to, że hala jest szczelna i może pracować na nadciśnieniu.

Centralnym elementem hali z nadciśnieniem jest system generowania i kontrolowania nadciśnienia. Dzięki zastosowaniu zaawansowanych systemów HVAC (ogrzewanie, wentylacja, klimatyzacja), możliwe jest utrzymanie stałego przepływu i jakości powietrza wewnątrz hali, co zapewnia ochronę przed zanieczyszczeniami i utrzymanie wymaganych warunków środowiskowych.

Pamiętaj o 5 zasadach, o jakich należy pamiętać budując hale stalowe

Opracowanie przygotował Przemysław Szalek, dział ofertowania oraz realizacji.

Ostatnie wpisy