Fotowoltaika na hali: inwestycja w przyszłość czy potencjalne ryzyko pożaru? Szczegółowa analiza korzyści i zagrożeń

W obliczu rosnących wyzwań ekonomicznych oraz środowiskowych, przedsiębiorstwa w całej Polsce z rosnącym zainteresowaniem zwracają się ku instalacjom fotowoltaicznym montowanym na dachach hal magazynowych oraz produkcyjnych. Ten trend wynika nie tylko z poszukiwania efektywności kosztowej, ale jest również odpowiedzią na intensyfikujące się regulacje Unii Europejskiej w sprawie OZE (odnawialnych źródeł energii).

W artykule tym ukazujemy korzyści oraz wyzwania, jakie niesie za sobą wdrożenie instalacji fotowoltaicznych na dachach hal magazynowych oraz produkcyjnych. Odpowiadamy na wiele ważnych pytań, do których należą między innymi:

 • Po jakim czasie instalacja fotowoltaiczna staje się opłacalna?
 • Czy instalacja fotowoltaiczna może ona stanowić zagrożenie pożarowe? Jak się przed nim uchronić?

Instalacja fotowoltaiczna na hali – ile to tak naprawdę kosztuje? Czy instalacja fotowoltaiczna na hali jest opłacalna?

Stańmy twarzą w twarz z najważniejszym pytaniem: czy inwestycja w fotowoltaikę na dachu hali rzeczywiście się opłaca? Aby precyzyjnie odpowiedzieć na pytanie, czy instalacja fotowoltaiczna w ogóle się opłaca, należy najpierw dokładnie przeanalizować kilka istotnych aspektów, które pozwolą odpowiedzieć, po jakim montaż instalacji fotowoltaicznej przyniesie realne korzyści.

Panele, falownik oraz pozostałe elementy instalacji fotowoltaicznejZakup i montaż paneli oraz falownika to główne koszty początkowe, które zależą od jakości i żywotności wybranych komponentów.
Bank energiiSystem magazynowania energii pozwala na efektywne wykorzystanie wyprodukowanej energii, zwłaszcza przy niekorzystnych warunkach rozliczeń z siecią.
Ceny energii elektrycznejWyższe ceny energii elektrycznej z sieci oznaczają większe oszczędności dla właścicieli instalacji.
Wzmocnienie konstrukcjiDodatkowe obciążenia od instalacji wymagają wzmocnienia konstrukcji dachu.
UbezpieczenieUbezpieczenie instalacji chroni przed ryzykiem uszkodzeń, awarii lub pożaru.
Serwis, konserwacja, przeglądyRegularne działania utrzymaniowe zapewniają optymalną wydajność i dłuższą żywotność instalacji.
Podłączenie do sieciKoszty związane ze zgłoszeniem i podłączeniem instalacji do sieci energetycznej.
Wydajność instalacjiZależy od lokalizacji paneli, ich usytuowania względem stron świata oraz nachylenia dachu.
Warunki rozliczenia nadwyżekRozliczenia nadwyżek produkcji energii mają wpływ na rentowność instalacji.
panele fotowoltaiczne na dachu hali

Koszt instalacji fotowoltaicznej na konkretnym przykładzie

Analizując rentowność instalacji fotowoltaicznej, należy uwzględnić nie tylko koszt samej instalacji, ale również inne koszty, do których należą: koszt banku energii, wzmocnienia konstrukcji stalowej, ubezpieczenie, serwisu oraz podłączenia do sieci. Wszystkie te zmienne pozwolą ustalić stopę zwrotu instalacji fotowoltaicznej.

Koszt Instalacji fotowoltaicznej na hali o powierzchni 1000 metrów kwadratowych o parametrach:

 • Moc instalacji: 40 kWp
 • Przewidywana produkcja energii rocznie: około 32 MWh (założono 800 kWh na każdy 1 kWp)

Koszy montażu oraz utrzymania instalacji fotowoltaicznej:

 • Instalacja fotowoltaiczna, panele, falownik: 140 000 PLN – 180 000 PLN netto
 • Bank energii: 160 000 PLN – 200 000 PLN netto
 • Wzmocnienie konstrukcji: 45 000 PLN netto
 • Podłączenie do sieci: 5 000 PLN netto
 • Ubezpieczenie, serwis, konserwacja, mycie, przeglądy: około 10 000 PLN netto w skali roku

Analiza zwrotu inwestycyjnego:

 • Roczne oszczędności z produkcji energii: 32 MWh x 1300 PLN = 41 600 PLN netto
 • Uśredniony koszt wykonania instalacji fotowoltaicznej o mocy 40 kWp = 390 000 PLN netto
 • Roczne koszty utrzymania: od około 1 000 do 5 000 PLN netto
 • Oszczędności roczne (netto): 41 600 PLN – 5 000 PLN = 36 600 PLN netto

Podsumowując, instalacja fotowoltaiczna na hali o powierzchni 1000 metrów kwadratowych i mocy 40 kWp stanowi znaczącą inwestycję, której pełen zwrot następuje potencjalnie po 10-11 latach, chociaż okres zwrotu może ulec skróceniu, zwłaszcza w kontekście potencjalnych wzrostów cen energii elektrycznej. Należy podkreślić, że są to szacunki. Stopa zwrotu może różnić się w zależności od indywidualnych warunków – w jednym przypadku może wynieść 7 lat, w innym 15 lat.

czy fotowoltaika ma sens?

Mimo to, każdy inwestor musi indywidualnie rozważyć, czy zainwestowanie blisko 400 000 złotych, z założeniem stopy zwrotu na blisko 11 lat, jest dla niego opłacalne.

Przeanalizuj alternatywne możliwości inwestycyjne. Przykładowo, gdyby te same środki zostały zainwestowane w inny sposób, z założeniem rocznego zwrotu na poziomie 10%, po 11 latach inwestor mógłby osiągnąć sumę 1 141 246 złotych netto. Oznacza to, że zysk inwestycyjny w tym scenariuszu po 11 latach wynosiłby 741 246,70 zł netto – co wydaje się to być korzystniejszą alternatywą.

Takie porównanie stawia przed inwestorem istotne pytanie: czy lepiej zainwestować w fotowoltaikę, czy też poszukać alternatywnych, potencjalnie bardziej dochodowych sposobów wykorzystania dostępnych środków finansowych. Jeśli masz pomysł, jak efektywne zainwestować środki, które planujesz przeznaczyć na instalację fotowoltaiczną, jestem przekonany, że takie rozwiązanie przyniesie Ci więcej korzyści niż inwestycja w instalację fotowoltaiczną.

Jeśli chcesz dowiedzieć się więcej na temat podkonstrukcji stalowej, która umożliwia zastosowanie paneli fotowoltaicznych na dachu hali, przeczytaj to opracownie:

Zetowniki – Ekonomiczne, bezpieczne oraz trwałe rozwiązania dla przemysłu

Fotowoltaika na dachu hali: plusy oraz minusy

Inwestycja w fotowoltaikę na dachu hali przemysłowej to świadomy wybór ekonomiczny, ale również krok w kierunku przyszłościowej gospodarki opartej na zasadach zrównoważonego rozwoju. Korzyści wynikające z takiej inwestycji są wielowymiarowe – od aspektów finansowych, przez wzmacnianie wizerunku firmy, aż po przyczynianie się do ochrony środowiska naturalnego.

Choć perspektywy fotowoltaiki są atrakcyjne, nie możemy pominąć faktu, że ich zastosowanie niesie ze sobą pewne wady i ryzyka. W poniższej tabeli przedstawiamy zestawienie plusów oraz minusów, jakie niesie ze sobą zastosowanie paneli fotowoltaicznych na dachu hali.

Zalety instalacji fotowoltaicznejWady instalacji fotowoltaicznej
Troska o środowisko naturalne: Instalacja fotowoltaiczna to krok w kierunku ekologii, redukcja śladu węglowego i wsparcie dla polityki ekologicznej.Wysokie koszty instalacji: Kosztowny montaż i zakup komponentów mogą stanowić znaczną barierę finansową, szczególnie na początkowym etapie inwestycji.
Elastyczność i bezpieczeństwo energetyczne: Własna produkcja energii zwiększa niezależność od zewnętrznych dostawców, zapewniając bezpieczeństwo energetyczne.Konieczność serwisowania, mycia i konserwacji: Regularna konserwacja i serwis, w tym mycie paneli, to dodatkowe koszty operacyjne i wymagają ciągłej uwagi.
Obniżenie kosztów operacyjnych: Niższe koszty operacyjne w długoterminowej perspektywie i potencjalne oszczędności na rachunkach za energię.Ryzyko potencjalnego pożaru: Chociaż rzadkie, istnieje ryzyko pożarów związanych z instalacjami fotowoltaicznymi, zwłaszcza przy niewłaściwym montażu lub konserwacji.
Poprawa wizerunku firmy: Korzystanie z energii słonecznej może poprawić wizerunek firmy jako nowoczesnej i odpowiedzialnej społecznie.Zależność od warunków pogodowych: Efektywność instalacji fotowoltaicznej zależy od warunków pogodowych, co może wpływać na niestabilność produkcji energii.
Możliwość skorzystania z dotacji i ulg: Programy wsparcia i ulgi podatkowe dla firm inwestujących w odnawialne źródła energii.Długoterminowy zwrot z inwestycji: Czas potrzebny na odzyskanie kosztów inwestycyjnych może być długi, co wymaga długoterminowego planowania i cierpliwości.

Jeśli chcesz dowiedzieć się więcej na temat konstrukcji dachów hal magazynowych oraz produkcyjnych, zapoznaj się z tymi artykułami:

Dach dwuspadowy – charakterystyka oraz zastosowanie dachów dwuspadowych w budownictwie

Dach hali stalowej, czyli wszystko konstrukcji oraz pokryciu dachów hal stalowych

Membrana dachowa – idealne rozwiązanie dla hal z dachem płaskim

Pożary instalacji fotowoltaicznych – realne zagrożenie czy mit?

W kontekście rosnącej popularności instalacji fotowoltaicznych kluczowym zagadnieniem staje się kwestia bezpieczeństwa pożarowego. Często pytacie nas: czy instalacje te zwiększają ryzyko pożaru? Są to obawy uzasadnione, czy też nieprawdziwe mity?

Zakład przemysłowy z panelami fotowoltaicznymi

Rzeczywiście, istnieje ryzyko pożaru związane z instalacjami fotowoltaicznymi, lecz jest ono raczej jednostkowe niż globalne. Głównymi przyczynami pożarów w takich systemach są błędy wykonawcze podczas montażu instalacji, wadliwość podzespołów, zwarcia w instalacji elektrycznej, uderzenia piorunów oraz błędy eksploatacyjne. Mimo to warto podkreślić, że takie przypadki są wyjątkami, a nie regułą, i nie odzwierciedlają ogólnego stanu bezpieczeństwa instalacji fotowoltaicznych.

Z analizy danych pochodzących z TÜV Rheinland – międzynarodowej firmy zajmującej się testowaniem, inspekcją, certyfikacją i doradztwem oraz BRE National Solar Centre – brytyjskiej organizacji badawczej w dziedzinie fotowoltaiki i energii słonecznej wynika, że na każdy 1 000 000 instalacji fotowoltaicznych przypada od około 330 do 690 pożarów. Procentowy udział w stosunku do ogólnej liczby instalacji fotowoltaicznej waha się od zaledwie 0,035% do 0,070% wszystkich wykonanych instalacji (w zależności od danych, na jakich się opieramy).

Z tego wynika, że realne ryzyko pożaru w przypadku instalacji fotowoltaicznej wynosi od 1:1550 do 1:3030 wszystkich instalacji. Wskazuje to, że ryzyko pożaru w systemach fotowoltaicznych jest relatywnie małe, ale nie można go całkowicie lekceważyć.

Jak podają Badania BRE, za przyczyny pożarów instalacji fotowoltaicznych uznaje się:

 • 26% – błędy montażowe,
 • 15% – wyładowania elektryczne,
 • 47% – przyczyny nieustalone, co sugeruje, że za te pożary odpowiedzialna jest wadliwość samej instalacji fotowoltaicznej.

Jak zapobiegać pożarom instalacji fotowoltaicznych?

Analizując powyższe dane, nasuwa się pytanie: jak uchronić instalacje fotowoltaiczne przed ryzykiem pożaru? Odpowiedź na to pytanie można sformułować w kilku kluczowych podpunktach:

 • Profesjonalny montaż: Kluczowym czynnikiem, który decyduje o Twoim bezpieczeństwie, jest fachowy montaż przez certyfikowanych i doświadczonych instalatorów. Sprawdzaj opinie oraz weryfikuj kwalifikacje firm montażowych. Wybieraj te z długim stażem i bogatą tradycją na rynku.
 • Materiały wysokiej jakości: Użycie nieodpowiednio dobranych przewodów, wtyczek, szybkozłączek, stosowanie paneli słonecznych oraz falownika słabej jakości, oraz brak odpowiedniego zabezpieczenia prądu stałego mogą prowadzić do poważnych problemów. Ważne jest, aby upewnić się, że cała instalacja, w tym komponenty prądu stałego, są odpowiednio zaprojektowane, dobrane i zabezpieczone, aby zapobiec ryzyku pożaru i zapewnić bezpieczne działanie systemu fotowoltaicznego. Unikaj chińskich podróbek, stosuj materiały, które zostały przetestowane pod kątem bezpieczeństwa.
 • Regularne konserwacja: Regularne kontrole techniczne i konserwacja systemu mogą wykryć i zapobiec potencjalnym zagrożeniom. Zaleca się przeprowadzanie przeglądów systemu co najmniej raz w roku.
 • Szkolenia: Właściciele i użytkownicy systemów fotowoltaicznych powinni być świadomi podstawowych zasad bezpiecznej eksploatacji i postępowania w przypadku awarii. Poproś o przeszkolenie z działania systemu fotowoltaicznego.

Pamiętaj, że nawet jeśli podejmiesz wszelkie środki ostrożności, nie ma sposobu na całkowite wyeliminowanie ryzyka pożaru. Dlatego warto rozważyć ubezpieczenie budynku, na którym zainstalowana jest instalacja fotowoltaiczna. Ubezpieczenie pozwoli Ci załagodzić finansowe konsekwencje pożaru.

Fotowoltaika na hali - ryzyko pożaru?

Czy instalacja fotowoltaiczna się opłaca? Nasze przemyślania oraz refleksje

Zbliżając się do końca, warto podkreślić, że decyzja o montażu instalacji fotowoltaicznej na hali stalowej przynosi wiele potencjalnych korzyści, jak i wyzwań. Instalacje fotowoltaiczne oferują wiele zalet, w tym ekologiczne i finansowe, ale nie są wolne od wad. Wizja wysokich kosztów instalacji, konieczności regularnej konserwacji oraz potencjalne ryzyko pożaru to kwestie, o których musisz pamiętać.

Pod względem finansowym, choć instalacja fotowoltaiczna może przynieść oszczędności, alternatywne inwestycje mogą oferować znacznie wyższe i bardziej spektakularne zwroty inwestycyjne. Dlatego tak ważne jest, aby każdy inwestor dokładnie przeanalizował wszystkie aspekty, zanim podejmie decyzję o zakupie instalacji fotowoltaicznej na swojej hali.

Opracowanie przygotował Przemysław Szalek, dział ofertowania oraz realizacji.

Ostatnie wpisy